คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

รูปแบบและปริมาณของยาที่หมอสั่ง

Written by Sine

เรื่องเกี่ยวกับยา มีหลายเรื่องที่เราจะต้องทราบ ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของยา ที่มีทั้งยาเม็ดและยาน้ำ หรือ อาจจะเป็นปริมาณการกินยาที่เราจะต้องรู้ แน่นอนว่า เราจะต้องรู้อย่างแน่ชัด ซึ่งวันนี้เราจึงนำ คำศัพท์เกี่ยวกับยา มาแนะนำให้ได้รู้กัน เวลาที่เราจะต้องใช้ หรือจะต้องไปบอกใคร เราจะได้รู้วิธีในการทานยานั้น ๆ

เริ่มกันที่ ยาเม็ด
ในภาษาอังกฤษนั้น มีคำศัพท์ที่ใช้เรียกยาเม็ด อยู่หลายคำ เช่น

Pill
พิล
เป็น ยาเม็กที่เราพูดโดยทั่วไปแบบไม่ระบุว่าเป้นยาเม็ดชนิดไหน

Capsule
แคพ’เซิล
เป็น ยาเม็ด ชนิดแคปซูล

Tablet
แทบ’ลิท
เป็น ยาเม็ด ที่ไม่ใช่แคปซูล

ยาน้ำ ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า “liquid drug” ใช้เรียกยาน้ำทั่ว ๆ ไป โดยมีหน่วย ดังนี้

Teaspoon
ที’สปูน
ช้อนชา

Tablespoon
เท’เบิลสปูน
ช้อนโต๊ะ

การทานยากี่เม็ด/กี่ช้อน
ในการทานยานั้น โดยปกติ จะไม่ใช้คำว่า “eat” แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้คำว่า “take” เช่น

Take 2 tablets.
เทค ทู แทบ’ลิทซฺ
ทานยา 2 เม็ด

Take 1 capsule.
เทค วัน แคพ’เซิล
ทานยา 1 แคปซูล

Take 1 teaspoon
เทค วัน ที’สปูน
ทานยา 1 ช้อนชา

About the author

Sine