ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

รูปแบบ ประโยคคำสั่ง 

Written by Sine

แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษนั้น มีลักษณะเหมือนกันกับภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม หรือแม้แต่ประโยคคำสั่ง ก็เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ไหนภาษาอังกฤษจำเป็นต้องใช้เหมือนกันกับภาษาไทย แต่ลักษณะวิธีการใช้ วิธีที่เราจะนำไปใช้ จะมีลักษณะแตกต่างกับภาษาไทยอย่างไร มาทำการศึกษาไปพร้อมกัน

สำหรับประโยคคำสั่ง โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำกริยา เช่น ตัวอย่างที่เราเห็นได้ง่ายๆ เวลาที่เราร้องเรียกคนให้มาหา มาที่นี่ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Come here. ในที่นี้เราจะเห็นประโยคนี้ไม่มีประธาน แต่ที่จริงแล้วประธานนั้นมี แต่โดยส่วนใหญ่มักจะละไว้ในฐานที่เข้าใจ ใครเป็นผู้ถูกเรียก ก็เป็นประธานของประโยคนี้ ดังนั้น ประธานของประโยคนี้ย่อมเป็นบุรุษที่ 2 เสมอ คือ You

Go away!  ไปให้พ้น (You go away!)

Do your work. ทำงานเสียสิ (You do your work)

– ถ้าในประโยคเป็นกริยา to be ให้ใช้ be ขึ้นต้น เช่น

Be silent.  เงียบเสีย 

Be quiet.   เงียบหน่อย 

– ถ้ากริยาเป็น to have ให้ใช้คุณศัพท์ no ประกอบคำนามเช่น

Have no fear.   อย่ากลัว

– ถ้ากริยาเป็นตัวอื่นนำด้วย Do not

Do not come near me.  อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะ

Do not work to Hard.   อย่าทำงานหนักเกินไปนะ

– หากเราต้องการให้อ่อนหวานเป็นการขอร้องให้เติมกริยาวิเศษณ์   please ข้างหน้าหรือข้างหลัง

Please come near me.  ได้โปรดเข้ามาหาฉันหน่อยเถอะ

Do not go away,  please. ได้โปรดอย่าไปเลย

– Do not จะใช้เป็นตัวย่อก็ได้ เช่น 

Don’t work to Heart.  อย่าทำงานหนักนะ  

Don’t cry  อย่าร้องไห้ให้

Don’t laugh to loud. อย่าหัวเราะดังนัก

About the author

Sine