เรื่องอื่นๆ

รู้จักกับ Proper Noun และ ส่วนขยาย

Written by Sine

อย่างที่เคยบอกไปว่า ในประโยคภาษาอังกฤษจะมีส่วนประกอบต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมาแนะนำ อีก 2 จุดที่น่าสนใจและสำหรับในบางประโยคนั้น ถือเป็นส่วนที่สำคัญจริง ๆ ดังนั้นแล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่า สองส่วนที่ว่าคืออะไร

1. คำนามเรียกชื่อเฉพาะ Proper Noun

อย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกัน นั่นก็คือ คำนามเรียกชื่อเฉพาะ Proper Noun ซึ่งเป็นคำนามที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ หรือสิ่งของ อย่างเช่น ภูกระดึง พระรามสี่ สมิทธิ์ แกรี่ ฯลฯ ซึ่งคำนามที่ใช้เรียกชื่อเฉพาะ เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน หรืออาจจะทำหน้าที่เป็นกรรมก็ได้ ซึ่งคำนามเรียกชื่อเฉพาะ Proper Noun นี้ ก็สามารถทำหน้าที่เดียวกับ นามทั่วไป Common Noun ทุกประการ แต่คำนามชนิดนี้ จะมีลักษณะที่แตกต่างจาำคำนามอื่น ๆ อย่างหนึ่งนั่นก็คือ ไม่ว่าจะทำหน้าที่ประธานหรือกรรม อักษรตัวแรกของคำนามเรียกชื่อเฉพาะนั้น จะต้องเป็นตัวใหญ่เสมอ เช่น Phu Ka Dung, Rama IV Bridge, Smith, Gary

2. ส่วนขยายของประโยค

ตามที่เคยที่กล่าวแล้วประโยคจะต้องมีการประกอบไปด้วย

(1) ประธานกับอกรรมกริยา หรือ (2) ประธาน สกรรมกริยา และ กรรม เป็นอย่างน้อย แต่ในหนึ่งประโยคอาจจะมีคำอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม ซึ่งก็มีหลายชนิด เช่น (1) บุพบท (2) คุณศัพท์ (3)กริยาวิเศษณ์ (4) วลี คำทั้ง 4 ชนิดนี้ ถือว่าเป็นคำขยายที่จะมาช่วยในการเติมเต็มประโยคให้มีความสใบูรณ์มากขึ้น พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้ามีคำเหล่านี้ จะทำให้รู้ชัดเจนเลยว่า เรื่องราวในประโยคเกิดอะไรขึ้น ใครทำอะไรกับใคร ซึ่งหากมีตัวขยายพวกนี้ จะทำให้รู้ว่า ใครทำอะไร ทำอย่างไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ ทำกับใคร

ตัวอย่าง

คำบุพบท Preposition เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำกริยากับคำนาม หรือเชื่อมคำนามกับคำนาม เชื่อคำสรรพนามกับคำกริยา เช่น

Jay cames into the room. จอห์นเข้ามาในห้อง

The boy in the room sleeps. เด็กชายในห้องนอนหลับ

ในประโยคแรก คำบุพบท คือ into เพื่อเชื่อม คำกริยา cames กับ คำนามอย่าง room

ส่วนประโยคที่สอง คำบุพบท คือ in เพื่อเชื่อม คำนาม boy กับ คำนามอย่าง room

คำคุณศัพท์ Adjective เป็นคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามที่จะนำมาใช้นำหน้าคำนามแต่อยู่หลัง Article เช่น

The fat boy เด็กผู้ชายอ้วน

The tall girl เด็กผู้หญิงสูง

ในสองประโยคนี้ fat ใช้อธิบาย boy และ tall ใช้อธิบาย girl

คำกริยาวิเศษณ์ Adverb เป็นคำที่ใช้สำหรับขยายกริยาหรือคุณศัพท์เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น

The boy runs fast. เด็กผู้ชายคนนั้นวิ่งเร็ว

The very tall girl sleep. เด็กผู้หญิงที่สูงมากคนนั้นนอนหลับ

สองประโยคนี้ คำว่า fast เป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา run

ส่วนคำว่า very เป็นคำกริยาวิเศษณ์ขยายคุณศัพท์ tall

About the author

Sine