ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

วิธีการทำกริยาช่วยให้อยู่ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ

Written by Sine

อย่างที่เราทราบกันดีว่า โครงสร้างของประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคของภาษาใดใช้ในประเทศใด แน่นอนว่าโครงสร้างของประโยคที่มีกันอยู่โดยทั่วไปนั้นจะมีด้วยกันอยู่ 3 แบบ คือประโยคบอกเล่า ประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธ 

สำหรับประโยคบอกเล่านั้น เราได้มีการพูดถึงไปในบทความก่อนๆแล้ว ซึ่งในวันนี้เราจึงอยากจะมาพูดถึงวิธีการทำกริยาช่วยให้อยู่ในประโยคคำถามและอยู่ในประโยคปฏิเสธ ว่าเราจะทำอย่างไร ให้รู้ว่าประโยคเหล่านั้น มิได้เป็นเพียงประโยคบอกเล่าทั่วไป แต่ยังทำหน้าที่เป็นประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธอีกด้วย

ซึ่งตารางต่อไปนี้จะเป็นตารางที่เรานำมาเป็นตัวอย่าง สำหรับการเอากริยาช่วยไว้ข้างหน้า เมื่อต้องการทำเป็นประโยคคำถาม เช่น

ประโยคบอกเล่า 

ประโยคคำถาม

He was running.

Was he running?

I have finished my work.

Have I finished my work?

We could go.

Could we go?

He has been standing.

Has he been standing?

We might want some water.

Might we want some water?

You will be able to read.

Will you be able to read?

We shall have gone.

Shall we have gone?

Will you be able to read?

เมื่อต้องการทำประโยคปฏิเสธ ให้เอา not ไว้ข้างหลังกริยาช่วย เช่น

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ 

He was very young.

He was not very young.

They could run fast.

They could not run fast.

We have finished our work.

We have not finished our work.

We had been eating.

We had not eating.

การตั้งประโยคปฏิเสธแบบคำถามให้เอากริยาช่วยในประโยคปฏิเสธไปไว้ข้างหน้าและจะเป็นประโยคปฏิเสธแบบคำถามแบบปกติเช่น

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธคำถาม 

We are not going away.

Are we not going away?

He has not worked hard. 

Has he not worked hard?

แบบตัวย่อก็ให้เอาตัวย่อไปไว้ข้างหน้าเช่น

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธคำถาม

We are not going away.

Aren’t we going away.

She has not worked hard

Hasn’t she worked hard?

Hasn’t she worked hard?

แบบ “มิใช่หรือ” ให้ตั้งประโยคบอกเล่า ตามด้วยตัวย่อ และสรรพนามที่เข้ากันได้กับประธาน เช่น

 We are going away, aren’t we?

He has worked hard, hasn’t he?

แบบ “ใช่ไหม” ตั้งประโยคปฏิเสธตามด้วยกริยาช่วยเช่นเดียวกัน แล้วตามด้วยสรรพนามที่เข้ากันได้กับประธานเช่น

 He are not going away, are we?

He has worked hard, has he?

ในกรณีที่ไม่มีกริยาช่วยในประโยค คือในประโยคที่อยู่ในกาล Past simple เวลาทำเป็นประโยคคำถาม เราจะต้องเอากริยาช่วย  did มาเติมข้างหน้ากริยาเปลี่ยนเป็นปัจจุบัน

ประโยคบอกเล่า

ประโยคคำถาม 

He come here.

Did he come here?

She cried

Did she cry?

เวลาทำเป็นประโยคปฏิเสธ เราก็ต้องใช้ did not ตามหลังประธาน แล้วตามด้วย Infinitive ที่ตัด to ออกเสีย

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ 

He come here.

He did not come here.

She cried

She did not cry.

She did not cry.

ในการทำประโยคปฏิเสธแบบคำถาม ใช้ดิสก์นำ 

Did he not come here?

Did she not cry?

 แบบตัวย่อ ก็เอาตัวย่อไปไว้ข้างหน้า

Didn’t he come here?

Didn’t she cry?

แบบ “มิใช่หรือ” ก็ตั้งประโยคบอกเล่า ตามด้วยตัวย่อและสรรพนาม

 He come here, didn’t he?

แบบ “ใช่ไหม” ก็ตั้งประโยคปฏิเสธ แล้วตามด้วย did แล้วสรรพนาม

He didn’t come here, did he? 

About the author

Sine