ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

วิธีการใช้ some กับ any ในภาษาอังกฤษ

Written by Sine

สำหรับคำนาม ก็ได้เรียนรู้กันทุกแง่ทุกมุมแล้ว คงเข้าใจกันบ้างนะครับ ถ้าไม่เข้าใจก็อ่านบ่อยๆ จะไปไหนเสียเดี๋ยวก็รู้เรื่องเอง

การใช้ some any

การใช้ Some

1. some + นามพหูพจน์ แปลว่า บาง
Some cats are sleeping.
ซัม แค็ทส สา สลี๊พพิง  แมวบางตัวกำัลังนอน

Some boys are very tall.
ซัม บอยส สา เฝ๊ริ ทอล เด็กชายบางคนตัวสูงมาก

2. some+นามนับไม่ได้

  • ประโยคบอกเล่า แปลว่า บ้าง หรือ นิดหน่อย

I have some money.
อาย แฮฝ ซัม มั๊นนิ ฉันมีเงินอยู่บ้าง

There is some water in the glass.
แด อิส ซัม ว๊อเทอะ อิน เดอะ กลาส มีน้ำในแก้วนิดหน่อย

  • การยื่นข้อเสนอ ส่วนมากเห็นเสนออาหารและเครื่องดื่ม อันนี้ไม่ต้องแปล

Do you want some money?
ดู ยู ว็อนท ซัม มั๊นนิ คุณต้องการเงินไหม

Would you like some tea?
วุด ยู ไลค ซัม ที๋ คุณจะรับชาไหมครับ

Can I get you some coffee?
แคน ไอ เก็ท ยู ซัม ค๊อฟฟิ ให้ผมซื้อกาแฟให้คุณไหม

  • การขอ (request) ก็เป็นอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ก็ขอนั่นขอนี่ อันนี้ก็ไม่ต้องแปล

Can I have some tea?
แคน ไอ แฮฝ ซัม ที๊ ขอชาหน่อยได้ไหม

Can you give me some salt?
แคน ยู กิฝ มี ซัม ซอลท คุณเอาเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม

Can I borrow some money, please?
แคน ไอ บ๊อโร ซัม มั๊นนิ พลีส ขอยืมตังค์หน่อยได้ไหม ได้โปรด

การใช้ Any

any+ นามพหูพจน์ / any + นามนับไม่ได้

any ใช้นำหน้าคำนามพหูพจน์ และนามนับไม่ได้เช่นเดียวกันกับ some ซึ่งจะใช้ในประโยคต่อไปนี้

  • ประโยคคำถาม แปลว่า บ้างไหม

Do you have any dogs?
ดู ยู แฮฝ เอ็นนิ ดอกส คุณมีสุนัขบ้างไหม

Are they any dogs in the room?
อาแด เอ็นนิ ดอกส อิน เดอะ รูม มีสุนัขอยู่ในห้องบ้างไหม

Does she have any cars?
ดัส ชี แฮฝ เอ็นนิ คาส หล่อนมีรถยนต์บ้างไหม

Do they have any water?
ดู เด แฮฝ เอ็นนิ ว๊อเทอะ พวกเขามีน้ำบ้างไหม

Is there any milk left?
อิส แด เอ็นนิ มิลค เล็ฟท มีน้ำนมเหลือบ้างไหม

  • ประโยคปฏิเสธ แปลว่า เลย

I don’t have any dogs.
อาย ด้น แฮฝ เอ็นนิ ดอกส ผมไม่มีสุนัขเลย

She doesn’t have any cars.
ชี ดั๊สเซินท แฮฝ เอ็นนิ คาส หล่อนไม่มีรถยนต์เลย

They don’t have any water.
เด ด้น แฮฝ เอ็นนิ ว๊อเทอะ พวกเขาไม่มีน้ำเลย

About the author

Sine