ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

วิธีในการใช้ Hope

Written by Sine

           Hope เป็นคำนามก็ได้แปลว่า ความหวัง แต่ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่า หวัง บางคนก็อาจจะคิดว่า hope กับ wish มันใช้แทนกันได้ แต่จริงๆแล้วมันมีข้อแตกต่างในการใช้ 2 ตัวนี้อยู่เล็กน้อย

ปกติ wish เราจะใช้แสดงความปรารถนาหรือต้องการที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ หรือ เป็นไปได้น้อยมากๆ หรือแสดงความปรารถนาในอดีตที่เกิดขึ้นไปแล้วว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เป็นไปไม่ได้ และรูปประโยคที่ใช้ก็จะเป็นรูปอดีตเสียส่วนใหญ่

แต่ hope จะเป็นการแสดงความหวังหรือความปรารถนา ในอนาคตซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงกว่าการใช้ wish และรูปโครงสร้างประโยคที่ใช้ก็จะเป็น present tense หรือ future tense ซึ่ง wish มักจะไม่ใช้คู่กับ present tense

โครงสร้างการใช้ hope

1. hope + to infinitive เช่น..
I hope to get a scholarship to study abroad. ฉันหวังว่าฉันจะได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ
I hope to hear from you soon. ฉันหวังว่าจะได้รับข่าวจะคุณเร็วๆนี้

2. hope + (that) + clause (ประโยค) เช่น..
I hope that it will not happen again. ฉันหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
I hope she accept my apology. ฉันหวังว่าเธอจะรับคำขอโทษจากฉัน I hope that everything goes well. ฉันหวังว่าทุกอย่างจะไปได้สวย

3. hope + for + Noun เช่น..
I hope for your kind consideration. ฉันหวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากคุณ
I’m hoping for picture from my mom. ฉันกำลังรอรูปจากแม่

** tense หลัง hope จะเป็น present tense หรือ future tense ทั้งนั้น ไม่มีรูปอดีตเลย

About the author

Sine