คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ที่ลงท้ายด้วย Less

Written by Rhoda

Careless

ประมาท

Endless 

ไม่มีวันสิ้นสุด

Fearless 

ไม่เกรงกลัว, กล้าหาญ

Homeless 

ไม่มีที่อยู่อาศัย

Tireless

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

Tasteless

ไร้รสชาติ,ไร้รสนิยม

Hopeless

หมดหวัง,สิ้นหวัง

Useless

ไร้ประโยชน์

Worthless

ไร้ค่า

Reckless

สะเพร่า, ไม่ยั้งคิด

About the author

Rhoda