คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ศัพท์ย่อที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

Gotta    =     Got to   มี

Gonna    =    Going to  จะ

Wanna    =    Want to   ต้องการ

Lemme =    Let me    ปล่อยให้ฉัน/ให้ฉัน

Gimme   =   Give me ให้ฉัน

Outta    =   Out of     จาก, ด้วย, นอก, เนื่องจาก, ออกมาจาก

Kinda    =   Kind of    ประเภท/ค่อนข้าง/นิดนึง

Hafta    =    Have to   ต้อง

INIT   =    isn’t it    ใช่มั้ย?

About the author

Rhoda