บทสนทนาภาษาอังกฤษ

สงสาร ภาษาอังกฤษจะใช้คำไหนได้บ้าง

Written by Sine

อารมณ์ความรู้สึกของคนเรานั้นมีอยู่มากมายหลากหลาย อะไรวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงอีกหนึ่งคำในภาษาไทยที่เราจะมักใช้แสดงถึง ความสงสาร เรามีต่อทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นเรามักจะใช้คำว่า feel bad กับ  feel sorry ในรูปประโยคต่อไปนี้

I feel sorry for +  คนที่เราสงสาร.
ไอ ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ …
ฉันสงสาร…

I feel bad for +  คนที่เราสงสาร.
ไอ ฟีล แบด ฟอร์ …
ฉันสงสาร…

I feel  sorry for Frank.
ไอ ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ แฟรงค์
ฉันสงสารแฟรงก์ 

She feels sorry for me.
ชี ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ มี
เธอสงสารฉัน

I feel bad for Tony.
ไอ ฟีล แบด ฟอร์ โทนี่
ฉันสงสารโทนี่ 

He feels Bad for you.
ฮี ฟีล แบด ฟอร์ ยู
เขาสงสารเธอ

และถ้าจะบอกไปด้วยว่าเราสงสารคนนั้นเรื่องอะไร เอาถ่ายรูปประโยคดังนี้

 I feel sorry for +  คนที่เราสงสาร + because +  สาเหตุที่สงสาร (ประโยค)
ฉันสงสาร… เพราะ …

I feel sorry for Kate because she failed the test.
ไอ ฟีล ซอ’รี่ เคท บีคอซ’ ชี เฟลดฺ เธอะ เทสทฺ
ฉันสงสารเคทเพราะเธอสอบตก

I feel bad for you +  คนที่เราสงสาร + because +  สาเหตุที่สงสาร (ประโยค)
ฉันสงสาร… เพราะ…

I feel bad for Paula  Because she cried a lot.
ไอ ฟีล แบด ฟอร์ พอลล่า บีคอช’ ชี ไครด์ อะ ลอท
ฉันสงสารพอลล่าที่เธอร้องไห้มาก

I feel sorry for +  คนที่เราสงสาร + as + สาเหตุที่สงสาร (ประโยค)
ฉันสงสาร… เพราะ …

I feel sorry for Jan as her husband cheated on her.
ไอ ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ แจน แอส เฮอร์ ฮัซ’เบินดฺ ชีททิด ออน เฮอร์
ฉันสงสารแจนมีสามีเธอนอกใจ

I feel bad for +  คนที่เราสงสาร + as + สาเหตุที่สงสาร(ประโยค)
ฉันสงสาร… เพราะ…

I feel bad for Ann as she lost her bag.
ไอ ฟีล แบด ฟอร์ แอน แอส ชี ลอสทฺ เฮอร์ แบก
ฉันสงสารแอนเพราะเธอทำกระเป๋าสตางค์หาย

I feel sorry for +  คนที่เราสงสาร + since + สาเหตุที่สงสาร(ประโยค)
ฉันสงสาร… เพราะ…

I feel sorry for  Billy since he missed the train.
ไอ ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ บิลลี่ ซินซฺ ฮี มิสทฺ เธอะ เทรน
ฉันสงสารบิลลี่ที่เขาตกรถไฟ

I feel bad for +  คนที่เราสงสาร + since + สาเหตุที่สงสาร (ประโยค)
ฉันสงสาร… เพราะ…

I feel bad for my cat since  She was hit.
ไอ ฟีล แบด ฟอร์ ไม แคท ซินซฺ ชี วอส ฮิทฟ
ฉันสงสารแมวของฉันเพราะมันถูกตี 

About the author

Sine