เรื่องอื่นๆ

สนใจ/ไม่สนใจภาษาอังกฤษจะใช้ว่าอย่างไร

ก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่าชอบหรือไม่ชอบในภาษาอังกฤษว่าเวลาที่เราพูดถึงประโยคเหล่านั้นขึ้นมาเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ในบทความนี้เราจะพูดถึงคำว่า “สนใจ” “ไม่สนใจ” ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีความแตกต่างกับคำว่าชอบตรงที่ความชอบนั้น อาจจะเป็นความชอบในบางเวลา  เช่น ตอนนี้ฉันชอบเพลงนี้ แต่ตอนนี้กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ ทีนี้ถ้าจะคุยกับผู้สนทนาถึงสิ่งที่เขาสนใจจะพูดว่าอย่างไรดี 

Are you interested in + เรื่องที่สนใจ (คำนาม) ?
คุณสนใจ  … มั้ย ?

Are you interested in + การกระทำที่สนใจ (กริยาเติม ing)?
คุณสนใจการ … มั้ย ?

Are you interested in German?
อาร์ ยู อิน’เทอร์ทิด อิน เยอรมัน
คุณสนใจภาษาเยอรมันมั้ย?

Are you interested in studying abroad?
อาร์ ยู อิน’เทอร์ทิด อิน สดัด’ดีอิง อะบรอด’
คนสนใจเรื่องการเรียนต่อเมืองนอกมั้ย?

ถ้าจะตอบว่า “สนใจ” ก็ตอบว่า 

“Yes, I am.”
เยส ไอ แอมฺ

หรือถ้าไม่สนใจ ก็ตอบว่า 
“No, I’m not.”
โน แอมฺ นอท

Are you interested in the Winter Olympic Games?
อาร์ ยู อิน’เทอร์ทิด อิน เดอะ วินเธอร์ โอลิมปิค เกมซฺ
คุณสนใจกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวมั้ย?

No, I’m not.
โน แอมฺ นอท
ไม่ล่ะ

Yes, I am.
เยส ไอ แอมฺ
ฉันสนนะ

หรือถ้าถามว่าสนใจเรื่องอะไรอยู่ ก็พูดประโยคนี้

What are you interested in?
คุณสนใจอะไรอยู่?

What are you interested in?
วอท อาร์ ยู อิน’ทริสทิค อิน?
คุณสนใจเรื่องอะไรบ้าง?

I am interested in music.
ไอ แอม อิน’เทอร์ทิด อิน มิวสิค
ฉันสนใจดนตรีค่ะ

Sport.
สปอร์ทซฺ
ด้านกีฬา

Memo

เวลาตอบเราจะขึ้นต้นประโยคว่า
“I’m interested in …”
ไอ แอม อิน’เทอร์ทิด อิน

หรือตอบสิ่งที่เราสนใจไปเลยก็ได้ และโปรดสังเกตและโปรดอย่าลืมว่า “interested” จะต้องมาพร้อมกับคำว่า “in” เสมอ 

About the author

Sine