คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

สำนวน as…as ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

As far as I know

เท่าที่ฉันรู้

Ex. As far as I know, he’s still single.

เท่าที่ฉันรู้ เขายังโสดนะ

 

As far as I can remember

เท่าที่ฉันจำได้

Ex. As far as I can remember, we parked our car here.

เท่าที่ฉันจำได้ เราจอดรถไว้ตรวนี้นะ

 

As far as I’m concerned

ตามความคิดฉัน

Ex. As far as I’m concerned, you need to do more exercise.

ตามความคิดฉัน เธอต้องออกกำลังกายมากขึ้นหน่อยนะ

 

As soon as possible

เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

Ex. We will contact you as soon as possible.

เราจะติดต่อคุณไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

About the author

Rhoda