เตรียมสอบ TOEIC

หมวดการท่องเที่ยว และบันเทิง สำหรับการสอบ TOEIC

Tummay
Written by Tummay

การสอบวัดระดับ TOEIC นั้น ถือเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของตัวผู้สอบว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งแน่นอนว่า เนื้อหาในรข้อสอบนั้น ก็จะค้องมีเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ที่อยู่ในชีวิตประจำวันว่า คุณผู้สอบนั้น ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับไหน ซึ่งในวันนี้ เราก็มีอีกหนึ่งหมวดที่น่าสนใจ

หมวดการท่องเที่ยว และบันเทิง (Traveling & Entertainment)

Vocab ประเภทคำ ความหมาย Synonyms ตัวอย่างประโยค
aisle n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง passageway Would you like a window seat or an aisle seat?
amateur n. มือสมัครเล่น beginner He was an amateur singer until the age of 40, when he turned professional.
announcement n. ประกาศ broadcast The president made an unexpected announcement this morning.
apologize v. ขอโทษ Trains may be subject to delay on the northern line – we apologize for any inconvenience caused.
apology n. คำขอโทษ She complained to the company and they sent her a written apology.
applaud v. ปรบมือ She was applauded for a full five minutes after her speech.
arrival n. การมาถึง The train’s approximate time of arrival is 10.30.
arrive v. มาถึง reach, show up, land She’s not a very organized person and she always arrives late at meetings.
audience n. ผู้ชม crowd, spectators The television company has lost a large part of its audience since it changed its programming.
auditorium n. หอประชุม No smoking in the auditorium.
baggage n. สัมภาระ luggage, belongings, suitcases No one is allowed on the plane unless their baggage has been thoroughly checked.
beverage n. เครื่องดื่ม drinks Hot beverages will be served in 15 minutes.
board v. ขึ้น (ยานพาหนะ) catch, get on, enter The platform was crammed with people trying to board the train.
cancellation n. การยกเลิก The hotel is fully booked, but we will let you know if there are any cancellations.
commuter n. ผู้สัญจรไปมา If a strike does take place, commuters in the Northeast would be severely affected.
complaint n. ข้อร้องเรียน We’ve received a complaint from one of our listeners about offensive language.
complimentary adj. ให้ฟรี, ไม่เสียค่าใช้จ่าย free, free of charge, on the house The special package includes two complimentary meals.
departure n. การออกเดินทาง, ขาออก Please hand in your keys at reception on your departure from the hotel.
destination n. จุดหมายปลายทาง It’s the good weather that makes Spain such a popular tourist destination.
itinerary n. กำหนดการเดินทาง schedule The tour operator will arrange transport and plan your itinerary.

About the author

Tummay

Tummay

%d bloggers like this: