ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่ในการแบ่ง Adverb มีอะไรบ้าง

Written by Sine

คำกริยาวิเศษณ์ เป็นคำชนิดหนึ่งมีใช้ในหลายภาษา ตัวอย่างที่เห็นชัดคือภาษาอังกฤษ คำกริยาวิเศษณ์หมายถึงคำที่ทำหน้าที่ขยายความคำกริยาหรือคำอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากคำนาม เช่นคำคุณศัพท์ (รวมทั้งจำนวน) อนุประโยค ประโยค และคำกริยาวิเศษณ์อื่น คำกริยาวิเศษณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำวิเศษณ์ในภาษาไทย

เราจะสามารถแบ่ง Adverb ออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
1. Adverb of Manner คือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะ ท่าทาง อาการ

• You are beautifully dressed.
คุณแต่งตัวได้อย่างสวยงาม (ขยายว่าแต่งตัวเป็นอย่างไร)
• The story ends happily.
เรื่องราวจบลงอย่างมีความสุข (ขยายว่าเรื่องราวจบลงอย่างไร)
• He speaks slowly.
เขาพูดอย่างช้าๆ (ขยายว่าเขาพูดอย่างไร)
** ส่วนมาก Adverb กลุ่มนี้จะบอกว่า อย่างไร หรือพบได้บ่อยสำหรับการตอบคำถาม How
2. Adverb of Place คือ คำที่ใช้บอกสถานที่ หรือคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับสถานที่

• I’m just looking around.
ฉันแค่มองไปรอบๆ (ขยายว่ามองไปที่ไหน)
• I wish you were here with me now.
ฉันอยากให้คุณอยู่กับฉันที่นี่ตอนนี้จัง (ขยายว่าอยากให้อยู่ที่ไหนในตอนนี้)
• This is the best Thai restaurant anywhere in Tokyo.
นี่คือร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดในโตเกียว (ขยายว่าร้านนี้ดีกว่าที่ใดก็ตามในโตเกียว)


3. Adverb of Time คือ คำที่ใช้บอกเวลา หรือมีเรื่องของเวลามาเกี่ยวข้อง

• Wow, we’re finally in Paris.
ว้าว! ในที่สุดพวกเราได้มาอยู่ที่ปารีส (ความหมายประมาณว่าผู้พูดอยากมาปารีสนานแล้ว และสุดท้ายก็ได้มา ซึ่งมีเรื่องของระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง)
• The bill must be paid today.
ใบแจ้งหนี้จะต้องถูกจ่ายในวันนี้ (ขยายว่า the bill จะถูกจ่ายเมื่อไร)
4. Adverb of Frequency คือ คำที่ใช้บอกถึงความถี่ หรือคำที่เมื่อแปลแล้วให้ความรู้สึกถึงความบ่อย บ่อยมาก บ่อยน้อย หรือ ไม่เลย

• I always feel blue on Mondays.
ฉันรู้สึกเศร้าเสมอเมื่อถึงวันจันทร์ (เป็นการบอกว่าวันจันทร์ทีไรเศร้าตลอด ผมว่าสามารถเอาไปใช้ได้นะครับ เพราะน่าจะแทงใจดำใครหลายคน)
• We often hear that ants are social animals.
พวกเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่ามดเป็นสัตว์สังคม (เป็นการขยายว่าเราได้ยินมาบ่อยละนะ)
• It will never happen again.
มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก (ประโยคนี้พูดถึงเรื่องความถี่ นั้นคือจะไม่เกิดขึ้นอีก)


5. Adverb of Degree คือ คำที่ใช้บอกปริมาณ หรือ คำที่เป็นการเน้นย้ำ ส่วนมากจะขยาย Adverb หรือ Adjective

• It’s absolutely impossible for me to go on like this.
มันเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนสำหรับฉันที่จะทำต่อไปแบบนี้ (ขยายความเป็นไปไม่ได้ เป็นการบอกปริมาณ ย้ำว่าแน่นอน)
• Do you really wish that?
คุณปรารถนาสิ่งนั้นจริงๆหรือ? (ขยายความปรารถนา เป็นการย้ำว่าจริงไหม)
• It’s quite difficult.
มันค่อนข้างจะยาก (ขยายความยาก เป็นการบอกปริมาณของความยาก)

About the author

Sine