บทสนทนาภาษาอังกฤษ

หมอสั่งให้ออกกำลังกาย ภาษาอังกฤษจะออกมาประมาณไหน

Written by Sine

บางครั้งหลังจากที่เราไปหาหมอแล้ว นอกจากหมอจะส่งให้พักผ่อน คุณหมอก็อาจจะสั่งให้เราทำอย่างอื่นด้วย ยกตัวอย่างเช่น การออกกำลังกาย

คำว่า “ออกกำลังกาย” ในภาษาอังกฤษ คือ “exercise” โดยเราจะใช้สำนวน “do exercise” หรือ จะพูดว่า “exercise” ไปเลยก็ได้ เช่น

You need to exercise.
ยู นีด ทู เอค’เซอร์ไซซ
คุณต้องออกกำลังกายบ้าง

You need to do some light exercise.
ยู นีด ทู ดู ซัม ไลทฺ เอค’เซอร์ไซซ
คุณต้องออกกำลังกายเบา ๆ บ้าง

Do regular exercise everyday.
ดู เรก’กิวลาร์ เอค’เซอร์ไซซ เอฟว’รี เด
ออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรทุกวันนะครับ

Do at least 30 minutes of exercise a day.
ดู แอท ลีสทฺ เธอร์’ ที มิน’นิทซฺ ออฟว เอค’เซอร์ไซซ อะ เด
ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาทีสิครับ

About the author

Sine