ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ passive voice

Written by Sine

หลักการใช้ passive voice

หลักการใช้ คือ ใช้เน้นผู้ถูกกระทำ หรือเน้นกรรมของประโยค ทำให้ประโยคโฟกัสไปที่ผู้ถูกกระทำ เช่น

 • 3 men robbed the ABC bank yesterday.
 • 3 หนุ่ม ปล้น ธนาคารเอบีซี เมื่อวานนี้ จะเห็นว่าประโยคนี้เน้น ผู้กระทำ (คนที่ไหนหนอมาปล้น )

เปรียบเทียบกับ

 • The ABC bank was robbed yesterday.
 • ธนาคาร เอบีซี ถูก ปล้น เมื่อวานนี้ จะเห็นว่าประโยคนี้เน้น ผู้ถูกกระทำ (ห๊า… ธนาคารนี้ถูกปล้นอีกแล้ว )

อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการเน้น ผู้ถูกกระทำ ดังนั้นใครเป็นคนทำไม่ต้องพูดถึงก็ได้ เพราะรู้ๆกันโดยนัย ดังตัวอย่างด้านบน

 • 3 men were arested this morning.
 • 3 หนุ่ม ถูกจับ เมื่อเช้านี้ (ใครจับอ่ะ รู้มั๊ย… รู้..ตำรวจไง ไม่ต้องบอกก็ได้)
 • Jenny was hit because she didn’t do the housework.
 • เจนนี่ ถูกตี เพราะ หล่อน ไม่ ทำ งานบ้าน (ใครตี ..ไม่พ่อ ก็แม่นี่แหละ น่าจะเป็นแม่…แต่ใครก็ช่างเหอะ ไม่สน สนแต่ว่าเจนนี่โดนแล้วกัน)
 • Jenny was hit because she didn’t do her homework.
 • เจนนี่ ถูกตี เพราะ หล่อน ไม่ ทำ การบ้าน (ใครตีอ่ะ…อันนี้ไม่บอกก็น่าจะรู้เน๊าะ…)

เอาอีกสักสองตัวอย่างนะครับ อันนี้ไม่เน้นว่าใครเป็นคนทำ ดังนั้นไม่ต้องบอกก็ได้ว่าใครทำ

 • These luxury cars were imported from Europe.
 • รถยนต์ หรู เหล่านี้ ถูก นำเข้ามา จาก ยุโรป (ใครนำเข้าไม่บอก อยากบอกให้รู้แค่ว่านำเข้ามาจากยุโรป)
 • Everest was climbed for the first time in 1953.
 • เขา เอเวอเร็สต์ ถูก ปีน ครั้งแรก ใน ปี 1953 (ใครปีนไม่เน้น เน้นว่าทำสำเร็จตอนไหน)

สรุปได้ว่า

 • หลักการใช้ คือ ใช้เน้นผู้ถูกกระทำ ไม่เน้นผู้กระทำนั่นเอง

About the author

Sine