ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อนาคตกาล Future tense

Written by Sine

อนาคตกาล Future tense คือ สิ่งที่จะช่วยให้ในการ แสดงเวลาของกริยาว่าการกระทำเกิดขึ้นในอนาคต เช่น

He will come here.
เขาจะมาที่นี่

We shall go there.
เราจะไปที่นั่น

ในสองกรณีนี้การ มา หรือ ไป ยังไม่เกิดขึ้น วิธีสร้างกาลนี้ ก็คือใช้ กริยา shall กับ will กาลนี้เรียกเต็ม ๆ ว่า Future Simple Tense มักมี คำบอกเวลาอยู่ในประโยค เพื่อแสดงให้รู้ว่าประโยคนี้เป็นประโยคในอนาคต

คำบอกเวลาในอนาคตกาล คือ

tomorrowพรุ่งนี้
tonightคืนนี้
soonเร็ว ๆ นี้
shortlyในไม่ช้า
in a short timeในเวลาอันสั้น
in a momentในอีกครู่หนึ่ง
in a whileในอีกครู่หนึ่ง
in the futureในอนาคต
laterภายหลัง
from now onจากนี้
in a few mininutes (week / months / years)ในอีกไม่กี่นาทีนี้ / ในอีกไม่กี่อาทิตย์นี้/ในอีกไม่กี่เดือนนี้ / ในอีกไม่กี่ปีนี้
next week (month / year)อาทิตย์หน้า / เดือนหน้า/ ปีหน้า

About the author

Sine