บทสนทนาภาษาอังกฤษ

อยากรู้ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษหรอ ถามแบบนี้ไง

Written by Sine

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ถามที่อยู่ภาษาอังกฤษ ผู้คนส่วนใหญ่ข้อมูลที่อยู่ที่ควรทราบ อาทิ เช่น เขาอาศัยอยู่ไหน อยู่จังหวัดอะไร บ้านของเขาอาศัยอยู่ที่ไหน อยู่ถนนอะไร เป็นต้น คำถามเหล่านี้คุณสามารถนำประโยคภาษาอังกฤษการถามที่อยู่ต่อไปนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นกัน

หากเราต้องการถามที่อยู่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องมีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีเช่นต้องการส่งของให้ หรือไปเยี่ยมเยียนถึงบ้าน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Can you give me your address?
แคน ยู กิฟ มี ยัวร์ แอดเดรส
ขอที่อยู่ของคุณหน่อยได้ไหมครับ
My address is …
มาย แอดเดรส อีส …
ที่อยู่ของฉันคือ …
Where do you live?
แวร์ ดู ยู ลีฟ
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in …
ไอ ลีฟ อิน …
ฉันอาศัยอยู่ที่ …(ประเทศ/จังหวัด/เมือง)
What town are you living in?
วอท ทาวน์ อาร์ ยู ลีฟวิ่ง อิน
คุณอยู่ในเมืองอะไร
What province are you living in?
วอท โพรวินซ์ อาร์ ยู ลีฟวิ่ง อิน
คุณอยู่จังหวัดอะไร
I am living in …
ไอ แอม ลีฟวิ่ง อิน …
ฉันอยู่ในเมือง / จังหวัด

Where is your home?
แวร์ อีส ยัวร์ โฮม
บ้านของเธออยู่ที่ไหน
My home is on … road.
มาย โฮม อีส ออน … โรด
บ้านของฉันอยู่บนถนน …
What town are you living in?
วอท ทาวน์ อาร์ ยู ลีฟวิ่ง อิน
คุณอาศัยอยู่ในเมืองอะไร
I am living in …
ไอ แอม ลีฟวิง อิน …
ฉันอาศัยอยู่ใน …(ชื่อเมือง)
What province are you living in?
วอท โพรวินซ์ อาร์ ยู ลีฟวิง อิน
คุณอาศัยอยู่ในจังหวัดอะไร
I am living in …
ไอ แอม ลีฟวิง อิน …
ฉันอาศัยอยู่ใน …(ชื่อจังหวัด)
Where do you live?
แวร์ ดู ยู ลีฟ
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
I live in Khonkaen.
ไอ ลีฟ อิน ขอนแกน
ฉันอยู่ที่ขอนแก่น
Can you give me your address?
แคน ยู กิฟ มี ยัวร์ แอดเดรส
ช่วยบอกที่อยู่คุณให้หน่อยได้ไหม
My address is 80/1 Chareonkrung 65 road, Ekamai, Bangkok.
มาย แอดเดรส อีส เอททีแสลชวัน เจริญกรุง ซิกซ์ทีไฟฟ์ โรด เอกมัย แบงคอก
ที่อยู่ของฉันคือ 80/1 ถนน เจริญกรุง 65 เอกมัย กรุงเทพมหานคร
What street do you live on?
วอท สตรีท ดู ยู ลีฟ ออน
บ้านของคุณอยู่บนถนนอะไร
I live on Sukhumvit road.
ไอ ลีฟ ออน สุขุมวิท โรด
บ้านอยู่ฉันอยู่บนถนนสุขุมวิท

ประโยคสนทนาถามที่อยู่ภาษาอังกฤษก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ

About the author

Sine