เรื่องอื่นๆ

อยากแสดงความยินดี จะใช้อย่างไร

Written by Sine

ในชีวิตประจำวัน สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจะต้องได้เจอกันเสมอ และถือเป็นเรื่องที่คนหลายคนอยากให้มีทุกวัน นั่นก็คือเรื่องน่ายินดี ซึ่งหากเราเป็นคนหนึ่งที่คนรอบข้างมีเรื่องน่ายินดี เราก็คงอยากจะแสดงความยินดีกับพวกเขา และแน่นอนว่า ถ้าเราอยากแสดงความยินดี คำพูดนี้จึงเป็นคำที่จำเป็น

Congratulations on + เรื่องที่เราจะแสดงความยินดีด้วย

ขอแสดงความยินดีในโอกาส….

สำหรับตัวอย่างประโยคที่นำไปใช้นั้น ก็เช่น

Congratulations on your graduation.

คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน ยัวร์ แกรด’ตรูเอชั่น

ยินดีด้วยที่รับปริญญา

Congratulations on your promotion.

คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน ยัวร์ พระโม’ชัน

ยินดีด้วยที่ได้เลื่อนตำแหน่ง

Congratulations on your first child.

คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน ยัวร์ เฟิร์สทฺ ไชลดฺ

ยินดีด้วยกับลูกคนแรก

Congratulations on the birth of your first child.

คอนแกรซ’ตรูเลชั่น ออน เธอะ เบิร์ธ ออฟวฺ ยัวร์ เฟิร์สทฺ ไชลดฺ

ยินดีด้วยกับลูกคนแรก

ข้อสังเกต

หากดูดี ๆ แล้ว คุIจะพบว่า ” Congratulations ” จะมี s ต่อท้ายเสมอ เพราะ มันคือหลักไวยากรณ์ ของคำนี้ แน่นอนว่า จะต้อง มี s เสมอ

About the author

Sine