ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อยากใช้ Present Perfect Tense ต้องใช้อย่างไร

Written by Sine

หลักการใช้ Present Perfect Tense

Present Perfect Tense (Tense ปัจจุบันสมบูรณ์)

Present เพร๊เซินท= ปัจจุบัน

Perfect เพอเฟ็คท = สมบูรณ์

สมบูรณ์อย่างไร บางตำราก็ว่าเหตุการณ์มันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ก็เลยเรียกชื่อนี้ แต่ขอแนะนำว่าให้ใส่ใจที่การนำไปใช้อย่างไรดีกว่า

โครงสร้าง
He, She, It, A cat  +   has  +  eaten
I, You, We, They, Cats  +  have  +  eaten

หลักการใช้ ใช้กับ 2 เหตุการณ์ต่อไปนี้

  • กริยาสามช่องหน้าตาเป็นอย่างไร
  • การย่อรูป have, has ทำอย่างไร

1. ใช้กับเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต ดำเนินมาจนถึงขณะนี้ และจะต่อเนื่องไปในอนาคต และจะมีสองคำนี้ประกอบอยู่ด้วย คือ

  • for ฟอ เป็นเวลา (กี่นาที กี่ชั่วโมง กี่วัน กีสัปดาห์ กี่ปี)
  • since ซินซ ตั้งแต่ (ตั้งแต่ชั่วโมงไหน วันไหน สัปดาห์ไหน เดือนไหน ปีไหน)

She has studied English since July.
หล่อนเรียน(แล้ว)ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม (เรียนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตอนนี้เดือนกันยายนแล้ว และมีแนวโน้มจะเรียนต่อไปอีก)
He’s worked in the garden since 8 o’clock.
เขาทำงาน(แล้ว)ในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้า (ตอนนี้สิบโมงแล้ว มีทีท่าว่าจะทำต่อไป)
It has rained for three hours.
ฝนตก (แล้ว) เป็นเวลา 3 ชั่วโมง (และมีแววว่าจะตกต่อไปอีก)
A boy has played football since 3 o’clock.
เด็กชายเล่นฟุตบอล(แล้ว)ตั้งแต่ 3 โมง (ตอนนี้สี่โมงแล้ว น่าจะเล่นต่อถึงห้าโมงมั้ง)

I have lived here for ten years.
ฉันอาศัยอยู่ (แล้ว) ที่นี่ เป็นเวลา 10 ปี (จุดเริ่มต้นเกิดในอดีต ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่ อนาคตก็จะอยู่ต่อ)

You’ve watched TV for two hours.
คุณดู(แล้ว)ทีวีเป็นเวลาสองชั่วโมง (ดูมาแล้วสองชั่วโมงและน่าจะดูต่อ ถ้าแม่ไม่ห้าม)
We’ve walked for five hours.
เราเดิน(แล้ว)เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
They have built the house since last year.
พวกเขาสร้าง(แล้ว)บ้านตั้งแต่ปีที่แล้ว (ตอนนี้ก็ยังสร้างอยู่ และน่าจะสร้างต่อไปอีกหลายเดือนคงเสร็จ)

คงพอมองเห็นภาพของการใช้นะครับ สังเกตได้ว่าคำกริยาที่ใช้นั้น ต้องกระทำได้อย่างต่อเนื่องยาวนานคล้าย present continuous tense เลย

คำถามที่ใช้กับตัวอย่างด้านบนส่วนมากจะขึ้นต้นด้วย How long……. (นานแค่ไหน)
How long has she studied English? หล่อนเรียนอังกฤษนานแค่ไหนแล้ว
How long has he worked in the garden? เขาทำงานในสวนนานแค่ไหนแล้ว
How long has it rained? ฝนตกนานแค่ไหนแล้ว
How long has a boy played football? เด็กชายเล่นฟุตบอลนานแค่ไหนแล้ว
How long have you lived here? (ถาม you ตอบ I) คุณอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้ว
How long have I watched TV? (ถาม I ตอบ You) ผมดูทีวีนานแค่ไหนแล้ว
How long have we walked? เราเดินนานแค่ไหนแล้ว
How long have they built the house? พวกเขาสร้างบ้านนานแค่ไหนแล้ว

2. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ และเหตุการณ์นั้นก็จบลงแล้วด้วย มักจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย
already ออลเร๊ดดิ แล้ว
just จัสท เพิ่งจะ
yet เย็ท ยัง

She‘s just gone. หล่อนเพิ่งจะออกไป ( คงถึงหน้าปากซอยได้)
He’s already finished his homework. เขาทำการบ้านเสร็จแล้ว (เพิ่งทำเสร็จไม่นานหรอก)
It’s just rained. ฝนเพิ่งจะตก (หยุดเมื่อกี้เอง พื้นยังเปียกอยู่)
I’ve already drunk milk. ผมดื่มนมแล้ว (ปากยังมีหยดน้ำนมอยู่เลย)
You’ve just taken a bath. เธอเพิ่งจะอาบน้ำเอง (จะอาบอีกแล้วเหรอ)
We’ve already eaten rice. พวกเรากินข้าวแล้ว (ท้องยังแน่นอยู่เลย)
They’ve just washed the car. พวกเขาเพิ่งจะล้างรถ (รถยังไม่แห้งดีเลย)

Has she gone yet? หล่อนไปหรือยัง
Has he already finished his homework? เขาทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหม
Have you drunk milk yet? คุณดื่มนมหรือยัง
Have we already eaten rice? พวกเรากินข้าวแล้วใช่ไหม
Have they washed the car yet? พวกเขาล้างรถหรือยัง

3. ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ระบุเวลา ว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ บอกแค่เพียงว่า ทำแล้ว หรือไม่เคยทำ แค่นั้นเอง

I’ve read that book.
ผมอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้ว (อ่านเมื่อไหร่ไม่บอก ให้รู้ว่าอ่านแล้วก็แล้วกัน)

She’s got your letter.
หล่อนได้รับจดหมายของคุณแล้ว (หลังจากถูกคุณแม่เอาไปทิ้งลงถังหลายครั้ง)

He’s gone to England.
เขาไปอังกฤษแล้ว(ไม่ต้องมาหาเขาอีก)

It’s never rained in this area.
ฝนไม่เคยตกเลยในพื้นที่นี้

Have you (ever) been to England?
คุณ (เคย) ไปอังกฤษไหม

No, I’ve never been to England.
ไม่ ผมไม่เคยไปอังกฤษเลย

Have you ever seen the rain coming out on a sunny day?
คุณเคยเห็นฝน ออกมา(ตก) ในวันที่มีแดดจ้าไหม (เอามาจากเพลง)

I’ve cut my finger.
ผมทำมีดบาดนิ้วมือ (ดูสิ ยังไม่หายดีเลย)

ประโยคปฏิเสธ
ประโยคปฏิเสธก็ไม่ยากครับ เอา not มาต่อท้าย have / has ก็ได้แล้ว

have not ย่อเป็น havn’t

has not ย่อเป็น hasn’t

She has not studied English since July.
หล่อนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

He hasn’t worked in the garden since 8 o’clock.
เขาไม่ได้ทำงานในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้า

I have not lived here for ten years.
ฉันไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ เป็นเวลา 10 ปี

ประโยคคำถาม
ให้เอา have, has มาวางหน้าประธานของประโยค

Has she studied English since July?
หล่อนเรียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมใช่ไหม
Yes, she has./ No, she hasn’t.

Has he worked in the garden since 8 o’clock?
เขาทำงานในสวนตั้งแต่ 8 โมงเช้าใช่ไหม
Yes, he has./ No, he hasn’t.

Have you lived here for ten years?
คุณอาศัยอยู่ที่นี่ เป็นเวลา 10 ปีใช่ไหม
Yes, I have./ No, I havn’t.

About the author

Sine