ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles (2)

Sine
Written by Sine

อย่างที่กล่าวไว้ใน อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles ว่า ในเมื่อมีกฎมากมาย สำหรับการใส่ a, an หรือ the ตั้งมากมาย ในทางกลับกันก็มีคำนามบางกลุ่มที่มีกฎว่า ไม่ต้องใส่อะไรนำหน้ามัน ไม่ต้องใส่ articles ใดๆ นำหน้าทั้งสิ้น ที่จะได้พบเจอและใช้กันบ่อยๆ มีดังนี้

ซึ่งใน อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles เราพูดถึง 4 กลุ่ม บทความนี้ เราจะพูดถึง 4 กลุ่มหลังกันบ้างว่า มีกลุ่มไหนบ้าง

5. ภาษาและวิชาต่างๆ

6. มื้ออาหาร

7. ฤดูกาล

8. ชื่อโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด

About the author

Sine

Sine

%d bloggers like this: