ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles (2)

Written by Sine

อย่างที่กล่าวไว้ใน อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles ว่า ในเมื่อมีกฎมากมาย สำหรับการใส่ a, an หรือ the ตั้งมากมาย ในทางกลับกันก็มีคำนามบางกลุ่มที่มีกฎว่า ไม่ต้องใส่อะไรนำหน้ามัน ไม่ต้องใส่ articles ใดๆ นำหน้าทั้งสิ้น ที่จะได้พบเจอและใช้กันบ่อยๆ มีดังนี้

ซึ่งใน อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles เราพูดถึง 4 กลุ่ม บทความนี้ เราจะพูดถึง 4 กลุ่มหลังกันบ้างว่า มีกลุ่มไหนบ้าง

5. ภาษาและวิชาต่างๆ

6. มื้ออาหาร

7. ฤดูกาล

8. ชื่อโรคภัยไข้เจ็บบางชนิด

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

อะไรบ้างที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ articles

Written by Sine

ในเมื่อมีกฎมากมาย สำหรับการใส่ a, an หรือ the ตั้งมากมาย ในทางกลับกันก็มีคำนามบางกลุ่มที่มีกฎว่า ไม่ต้องใส่อะไรนำหน้ามัน ไม่ต้องใส่ articles ใดๆ นำหน้าทั้งสิ้น ที่จะได้พบเจอและใช้กันบ่อยๆ มีดังนี้

1. การพูดรวมๆ เช่น งูเป็นสัตว์ที่น่าเกลียด, ผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยาก ฯลฯ ในกรณีนี้จะใช้คำนามแค่สองประเภท นั่นก็คือ  ถ้าเป็นนามนับได้ต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น และอีกประเภทหนึ่งคือ นามนับไม่ได้

2. ชื่อเฉพาะ ชื่อคน ชื่อร้าน

3. ทวีป, ประเทศ, เมือง, รัฐ, จังหวัด, อำเภอ, ถนน, ตำบล, ซอย, หมู่บ้าน

หมายเหตุ ยกเว้นประเทศที่เกิดจากหลายๆ ประเทศเล็กๆ หรือหลายๆ รัฐรวมๆ กัน อย่างนั้นต้องใช้ The เช่น The United Kingdom หมายถึง 4 ประเทศ หรือ The United States หมายถึง สหรัฐอเมริกา

4. ชื่อกีฬา

About the author

Sine