คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เกล็ดความรู้ Congratulations!

Written by Rhoda

Congratulations

Congrats

ยินดีด้วย

*** ต้องเติมS เสมอ ***

…………………………………………………………

ยินดีกับเรื่องที่น่ายินดีใช้ on

Congratulations+on

Ex. Congratulations on your graduation.

ยินดีกับคนใช้ to

Congratulations+to

Ex. Congratulations to you both

ยินดีกับคุณทั้งสองด้วย

…………………………………………………………

Congratulate

ขอแสดงความยินดี

Ex. I’d like to Congratulate you on your new job.

ฉันขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณด้วย

Ex. I congratulate you on your success.

ฉันขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ

About the author

Rhoda