ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เทคนิคการเติม -s ที่กริยา

Written by Sine

รู้หรือไม่เมื่อประธานเป็นคำนามเอกพจน์ หรือ เป็นสรรพยามบุรุษที่ 3 เอกพจน์ เราจำเป็นจะต้องเติม -s ที่กริยา แต่มีกริยาบางตัวผิดเพี้ยนไปบ้าง คือ ที่ลงท้ายด้วย ss, sh, ch, x, o เราจะต้องมีการเติมด้วย -es แทน ที่จะเติม -s เฉย ๆ เช่น

mix (ผสม)เป็นmixes
catch(จับ)เป็น catches
push(ดัน)เป็น pushes
pass(ผ่าน)เป็น passes
go(ไป)เป็น goes

ส่วนกริยาที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้ตัด y ออกเสีย แล้วเติม -ies แทน เช่น

cry (ร้อง, ร้องไห้)เป็นcries
try (พยายาม, ลอง)เป็นtries

แต่ถึงอย่างนั้น คำศัพท์ใดก็ตาม ที่ข้างหน้า y เป็นสระ ก็ให้เติม -s อย่างแบบธรรมดา ๆ ไปเลย เช่น

say (กล่าว)เป็นsays
buy (ซื้อ)เป็นbuys

About the author

Sine