เรื่องอื่นๆ

เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษ

Written by Sine

หากพูดถึงเทคนิคการแปลภาษาอังกฤษแล้ว เราไม่แน่ใจว่า คุณเคยได้ยิน เทคนิคนี้หรือไม่ นั่นก้คือ ภาษาอังกฤษจะแปลจากขวาไปซ้าย ซึ่งบอกเลยว่า จากนักแปลหลาย ๆ ท่านบอกเลยว่า มันไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด เพราะสำหรับบางข้อความนั้น การแปลจากขวาไปซ้ายบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ใจความ เพราะจริง ๆ ประโยคภาษาอังกฤษก็เหมือนภาษาไทยเนี่ยล่ะ อ่านจากซ้าย แต่เรื่องของการแปลนั้น ส่วนหลักที่แปลจากขวามาซ้ายทำได้ หากเป็นการแปลคำนามที่มีคำขยาย (คำนามที่มีคำคุณศัพท์หลาย ๆ คำมาขยายคำนามตัวนั้น) เช่น

The smiling girls is set to perform her first time dancing.

จากประโยคนี้ ลองสังเกตดูว่า ส่วนไหนบ้างที่เราต้องแปลจากขวามาซ้าย

The smiling girl เด็กผู้หญิงที่กำลังยิ้มคนนั้น/
นั้นกำลังยิ้มเด็กผู้หญิงX
her first time dancingการเต้นครั้งแรงของเธอ/
เธอครั้งแรกเวลาการเต้นX

คงจะพอสังเกตกันได้ ว่าสวนไหนควรทำการแปลอย่างไร จริง ๆ เรื่องนี้ ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญ เพียงแต่อย่างยึดติดกับขวามาซ้าย ซ้ายมาขวา ให้มันมากนัก เพราะสิ่งที่แปลออกมาอ่านแล้วจับใจความได้ไหม อ่านได้ลื่นไหลหรือติด ๆ ขัด ๆ ถ้าไม่สามารถแยกได้ว่าควรแปลจากขวามาซ้ายหรือซ้ายไปขวาให้เทียบเคียงกับภาษาไทย ถ้าเป้นประโยคในภาษาไทยจะต้องเรียงอย่างไร

About the author

Sine