เรื่องอื่นๆ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เทคนิคการแปลโดยสังเกตจากคำเชื่อม

Written by Sine

การเรียนรู้คำเชื่อมไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถทำให้เดาความหมายของคำศัพท์ได้ หากเราไม่รู้ว่าคำศัพท์ทั้งหมดของบทความนั้นเวลาแปลแล้วจะออกมาเป็นลักษณะรูปแบบใด ดังนั้นเวลาแปลให้เราสังเกตคำที่เราไม่รู้ความหมายว่าถูกเชื่อมโยงกับอะไร ซึ่งคำเชื่อมนั้นก็สามารถบอกได้ว่า คำศัพท์ที่เราติดขัดมีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้าม มีความหมายในแง่ดีเหมือนกันหมดหรือไม่เช่น

Sammy is generous and pretty.

สมมุติว่าเราไม่รู้ความหมายของคำว่า generous แต่รู้ความหมายของคำว่า pretty หากสังเกตให้ดีคำเชื่อมที่อยู่ในประโยคนั้นคือ and เป็นคำเชื่อมที่เชื่อมคำที่มีความหมายเดียวกัน หรือไม่ก็เชื่อมคำที่มีความหมายในแง่ดีเหมือนกัน ดังนั้นในประโยคข้างต้น pretty ก็คือน่ารักและแน่นอนว่า generous ก็ต้องมีความหมายในแง่ดีเหมือนกัน น่ารัก ใจดี

Sammy is pretty but unwise.

สมมติว่ารู้ความหมายคำว่า pretty แต่ไม่รู้ความหมายคำว่า unwise ให้สังเกตคำเชื่อมเหมือนกันว่า เชื่อมด้วยอะไร หากเชื่อมด้วย but แล้วลองแปล “แซมมี่น่ารักแต่… แน่นอนว่าโดยนัยของความหมาย unwise ก็คือคำที่มีความหมายในแง่ที่ไม่ดี

การเดาคำศัพท์จากคำเชื่อมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในการแปลเพราะนอกจากจะทำให้เข้าใจความหมายโดยรวมได้ง่ายแล้ว ยังสามารถทำให้แปลได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

About the author

Sine