บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เบื่อ/เซ็งจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Written by Sine

บางครั้งในกรณีที่เรามีความรู้สึก “ไม่ชอบ” ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง มันก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติ แต่บางครั้งมันก็จะมีความรู้สึกไม่ถึงกับไม่ชอบเสียเลยแค่รู้สึกว่ามีอาการ “เบื่อ” หรือ “เซ็ง” กับเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเท่านั้น แต่ถ้าจะพูดถึงในกรณีที่ใช้สำนวนในภาษาอังกฤษมาบอกเล่าถึงความรู้สึกเบื่อและเซ็งอันนี้ เราจะสามารถใช้ประโยคไหนมาบอกได้บ้างเราไปดูกัน 

I’m sick of + เรื่องที่เบื่อ
ไอมฺ ซิค ออฟว…
ฉันเซ็ง…

I’m tried of + เรื่องที่เบื่อ
ไอมฺ ไท’เออร์ดฺ ออฟว… 
ฉันเอือม…

I’m bored with + เรื่องที่เบื่อ
ไอมฺ บอร์ดฺ วิธ…
ฉันเบื่อ…

I’m fed up with + เรื่องที่เบื่อ
ไอมฺ เฟด อัพ วิธ… 
ฉันละอากับ… 

ประโยคที่กล่าวไปนั้นถือเป็นประโยคที่พูดถึงอาการ “เบื่อ/เซ็ง” ด้วยกันทั้งนั้น 

ตัวอย่างเช่น 

I’m sick of vegetarian food.
ไอมฺ ซิค ออฟว เวฟทเจททาเรียน ฟู๊ด
ฉันเบื่ออาหารมังสะวิรัส

I’m so tried of my girlfriend. 
ไอมฺ โซ ไท’เออร์ดฺ ออฟว ไม เกิร์ล’เฟรนด
ผมเบื่อแฟนผมมาก

I’m so bored with politics.
ไอมฺ โซ บอร์ดฺ วิธ พอล’ลิทิคซฺ
ฉันเซ็งการเมืองมาก 

I’m fed up with traffic jam. 
ไอมฺ เฟด อัพ วิธ แทรฟ’ฟิค แจมซฺ
ฉันเบื่อรถติด

 

About the author

Sine