บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เป็นฝี เป็นตะคริว จะบอกหมออย่างไร

Written by Sine

อย่างที่เรามักจะบอกกันอยู่บ่อย ๆ ว่า การที่เราจะไปหาหมอนั้น ไม่ใช่แค่ปวดกับเจ็บป่วย แต่ยังมีอะไรอีกมากมาย และในวันนี้ เราจะมาบอกให้ฟังว่า มันยังมีเรื่องเกี่ยวกับ การเป็นฝี และ การเป็นตะคริว บางครั้งมันก็มีบ้างที่การเป็นฝีก็จำเป็นที่จะต้องมาหาหมอ ซึ่ง ตัวอย่างวันนี้ ก็จะเป็นประโยคที่ต้องใช้บอกหมอว่า ฉันเป็นฝี หรือ ฉันเป็นตะคริว

เริ่มกันที่ “ฉันเป็นฝีที่…”

โครงสร้างประโยค คือ

I have an abscess on my + อวัยวะ

ตัวอย่าง

I have an abscess on my cheek.

ไอ แฮฟว แอน แอบ’เซส ออน ไม ชีค

ฉันเป็นฝีที่แก้ม

I have an abscess on my neck.

ไอ แฮฟว แอน แอบ’เซส ออน ไม เนค

ฉันเป็นฝีที่คอ

ส่วนอีดหนึ่งประโยค คือ ฉันเป็นตะคริวที่…

โครงสร้างประโยคคือ

I have a + อวัยวะ + cramp.

I have a stomach cramp.

ไอ แฮฟว อะ สตัม’มัค แครมพฺ

ฉันเป็นตะคริวที่ท้อง

I have a lower leg cramp.

ไอ แฮฟว อะ โล’เออร์ แครมพฺ

ฉันเป็นตะคริวที่น่อง

การจะบอกว่าเราเป็นตะคริว มีด้วยกัน 2 แบบ และนี่คือ แบบที่ 2

I have a cramp in my + อวัยวะ

I have a cramp in my leg

ไอ แฮฟวฺ อะ แครมพฺ อิน มายด์ เลก

ฉันเป็นตะคริวที่ขา

About the author

Sine