บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เมื่อเจอกันครั้งแรก หรือ ยินดีที่ได้รู้จัก

Written by Sine

ถ้าเราเจอใครครั้งแรก อยากทักทายแบบสุภาพ ดูดี และ เป็นสากลนิยม ให้พูดประโยคนี้ประโยคเดียวเลย เอาอยู่

ประโยคนี้เป็นการทักทาย ไม่ใช่การถามอะไรทั้งสิ้น (ไม่ได้ถามว่าทำงานอะไร ไม่ได้ถามว่าสบายดีมั้ย) เพราะฉะนั้นถ้าเราเจอใครครั้งแรก เขาทักมาอย่างนี้ อย่าตอบอะไรทั้งสิ้น แต่ตอบว่า How do you do? เช่นกัน

ยินดีที่ได้รู้จัก

หลังจากทักทายกันไปแล้ว ประโยคต่อจาก How do you do? ที่เราสามารถพูดได้ก็คือ ยินดีที่ได้รู้จัก ในภาษาอังกฤษมีวิธีพูดได้หลายแบบ เราเลือกมาให้เฉพาะที่ใช้กันบ่อยๆ ดังนี้

About the author

Sine