ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เรื่องของการตั้งประโยคคำถาม

Written by Sine

แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษนั้น มีด้วยกันหลายประเภท ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคคำถาม ที่ต้องการทราบว่า ใช่หรือไม่ใช่ แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษนั้นจะเรียกประโยคแบบนี้ว่า  Yes/No questions สำหรับคนไทยแล้วประโยคคำถามถือว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุด ดังนั้นหากอยากให้เข้าใจได้ง่ายๆ และสามารถสร้างประโยคคำถามได้แบบไม่งง กริยาที่เราอยากให้คุณทำนั้นให้ลองคิดประโยคนั้นเป็นประโยคบอกเล่าเสียก่อน เมื่อคิดได้แล้ว ให้ทำการเอากริยาไปไว้ที่ต ัวแรกของประโยค

– ถ้าในประโยคบอกเล่ามีกริยาช่วยให้เอากริยาช่วยนั้นไปไว้ด้านหน้าประธาน

เช่น

ประโยคบอกเล่า : You can swim. คุณว่ายน้ำเป็น

ประโยคคำถาม   : Can you swim?

– แต่ถ้าหากประโยคบอกเล่ามีกริยาที่เป็น  verb to be หรือ Verb to have ให้กริยานั้นไปไว้ข้างหน้าประธาน

เช่น

ประโยคบอกเล่า  : I am good ฉันดี

ประโยคคำถาม    : Am I good? ฉันดีไหม

แต่ถ้าหากประโยคบอกเล่าไม่มีกริยาช่วย ไม่มี verb to be  หรือ verb to have อย่างที่กล่าวไปข้างต้น สามารถทำได้ดังนี้

  1.  ถ้าประธานเป็นคำนามเอกพจน์หรือเป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่ 3 ให้ใช้ Does นำหน้าแล้วตัด S ที่กริยาเสีย
  2.  หากประธานเป็นคำนามพหูพจน์หรือเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 หรือ 2 ไม่ว่า จะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ หรือเป็นบุรุษที่ 3  ให้ใช้คำว่า do เติมข้างหน้าคำสองคำนี้เรียบ Verb to do ซึ่งเป็น กริยาช่วย

 

ประโยคบอกเล่า

ประโยคคำถาม

He comes.

เขามา

Does he come?

เขามาไหม

Dogs bark.

สุนัขหลายตัวเห่า

Do dog bark?

สุนัขหลายตัวเห่าไหม

 

About the author

Sine