ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

เรื่องของการเติม -s ที่คำนามพหูพจน์

Written by Sine

ก่อนหน้านี้ มีการพูดถึงการเติม -s ในกลุ่มของคำกริยา ที่เป็นคำกริยาที่ตามหลังประธานที่เป็นคำนามเอกพจน์

โดยกฎของการเติม -s ข้างหลังนั้น

ถ้าเป็นคำกริยาปกติทั่วไป ก็จะสามารถเติม -s ได้เลย แต่ถ้า คำกริยานั้น ลงท้ายด้วย ss, sh, ch,x, o คุณจะต้องทำการเติม -es แทน s

ส่วนในกลุ่มคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es (หรือง่าย ๆ ตัด y และเติม -ies) แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ก้แค่เติม -s ปกติไปเลย

แต่ในวันนี้ เราจะมาพูดถึง กลุ่มคำที่เป็นคำนาม แต่มีจำนวนมากกว่า 1 ซึ่งนั่นก็หมายความว่า คำนามคำนั้น จะเป็นพหูพจน์ ซึ่งหากจะนำไปใช้ แน่นอนว่า มันจะต้องมีการระบุชัดเจน เวลาใช้งาน ว่าคำนามนั้น เป็นคำนานที่เป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ และแน่นอนถ้าเป็นพหูพจน์ มันจะต้องมีการเติม -s ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำกฎในการเติม -s ของคำนามกัน

1 คำศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ss, sh, ch, x, o (ยกเว้นว่าหน้า o เป็น สระ) ให้เติม -es เช่น box (กล่อง) เป็น boxes, bench (ม้านั่ง) เป็น benches, bush (พุ่มไม้) เป็น bushes, glass (ถ้วยแก้ว) เป็น glasses

2 ถ้าคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น ves เช่น wife (ภรรยา) เป็น wives, wolf (หมาป่า) เป็น wolves, shelf (หิ้ง) เป็น shelves

3 คำนามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -es เช่น lady (สุภาพสตรี) เป็น ladies แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ เติม -s เฉย ๆ เช่น boys

About the author

Sine