คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรื่องของเส้น

Written by Rhoda

Rice noodles

ขนมจีน

Glass noodles

วุ้นเส้น

Instant noodles

มาม่า

Wonton

เกี๊ยว

Egg noodles

เส้นบะหมี่

Big flat noodles

เส้นใหญ่

Small noodles

เส้นเล็ก

Thin rice noodles

เส้นเล็ก

About the author

Rhoda