บทสนทนาภาษาอังกฤษ

เรื่องความเจ็บปวดที่ต้องไปหาหมอ

Written by Sine

แน่นอนว่า เรื่องของการไปหาหมอนั้น สาเหตุส่วนใหญ่ และเป็นสาเหตุหลักนั้น ก็คือการเจ็บปวด ดังนั้นแล้ว เราจะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่ทำให้คนไปหาหมอ คือ ฉันปวด แน่นอนว่านั่น คือสาเหตุแรกที่คนส่วนใหญ่ไปโรงพยาบาล ซึ่งในภาษาอังกฤษแล้วจะใช้คำว่า

I have + อวัยวะ + ache. (ฉันปวด…) เรียกได้ว่า ปวดตรงไหนก็ใส่อวัยวะนั้นเข้าไป

เช่น

I have a headache. (ฉันปวดหัว)

I have a toothache. (ฉันปวดฟัน)

หรือถ้าคุณเกิดอาการปวดที่รุนแรงขั้นกว่า ก็สามารถใช้

I have a pain in my + อวัยวะ (ฉันปวดที่…)

เช่น

I have a pain in my head. (ฉันปวดที่ศีรีษะ)

I have a pain in wrist. (ฉันปวดที่ข้อมือ)

หรือคุณจะสามารถใช้

I have a + อวัยวะ + pain. (ฉันปวดที่…)

เช่น

I have a back pain. (ฉันปวดที่คอ)

I have a buttock pain. (ฉันปวดที่ก้นกบ)

Doctor and patient with prescription at office

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งกับคุณหมอได้ว่า คุณเจ็บที่…

ประโยคที่ใช้ คือ I have a sore + อวัยวะ (ฉันเจ็บที่…)

เช่น

I have a sore throat. (ฉันเจ็บคอ)

I have a sore tongue. (ฉันเจ็บลิ้น)

About the author

Sine