Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

แนะนำ 3 สูตรเคล็ดลับ การสอบ TOEIC Reading Part (การอ่าน)

/
/
/
202 Views

สำหรับการเข้าสอบ TOEIC นั้น อย่างทีเราแนะนำกันไป ว่า มันด้วยกัน 2 ส่วน คือ Part การฟัง และ Part การอ่าน ซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำ พาร์ท ที่เป็นส่วนของการอ่าน ซึ่งเรื่องที่เราจะมาแนะนำ เป็นเรื่องของเทคนิคการทำข้อสอบ กรอ่าน ซึ่งหากคุณอยากรู้ เราไปดูกันเลยว่า เทคนิคกรอ่าน มีอะไรกันบ้าน

สำหรับในส่วนของ Reading นั้น ที่ผู้เข้าสอบควรจะทำ มีอยู่แค่ 3 Steps ดังนี้

1) Prescreen – เราจะดึงเทคนิค Skim หรือที่เรียกว่าดารอ่านแบบคร่าวๆมาใช้
โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าใจก่อนว่าใน Passage นั้นสาเหตุที่มันมีหลายย่อหน้า เพราะมันมีหลายประเด็น
เราหาแค่ประเด็นของมันในแต่ละย่อหน้าให้ได้เป็นพอ (และส่วนมากมันจะขึ้นต้นย่อหน้า)

วิธีทำ : ในแต่ละ Passage บนหัวกระดาษจะบอกมาว่าเป็น Advertisement, Notice หรือ Email ในสวนนี้น้องชอบละเลยไปอ่านเนื้อเรื่องก่อนเลย ซึ่งตรงนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับเราอย่างมาก Advertisement จะมีการขาย Notice เพราะมีปัญหาเลยต้องประกาศ หรือไม่ก็เป็นการแจ้งข้อมูล เห็นได้ว่าในแต่ละอันจะมี Pattern ของมันอยู่ เพราะฉะนั้น
“ดูหัวกระดาษก่อน”

2) Skim – จับประเด็นให้ได้ว่า POINT ของแต่ละย่อหน้าคืออะไร

วิธีทำ : ขีดเส้นใต้ประโยคแรกของทุกย่อหน้า แล้วเขียนสั้นๆไว้ว่ามันเกี่ยวกับอะไร มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากหากเรารู้โดยรวมก่อน เพราะเวลาเราอ่านคำถาม เราจะพอรู้ว่ามันอยู่ในย่อหน้าไหน?


3) Smart – เลือกคำถามให้ฉลาด – เราจะรวบรวมข้อมูลโดยการทำคำถามแคบๆ เจาะจง ก่อน (Specific information) อย่าอ่านไปเรื่อยๆ ให้ทำไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการเลือกคำถามสามารถดูได้ในคลิปด้านบน

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: