บทสนทนาภาษาอังกฤษ

“แล้วเจอกัน” ภาษาอังกฤษใช้อะไรได้บ้าง

Written by Sine

นอกจากนี้ในการจากลากันเราก็มักจะมีคำพูดที่เป็นเหมือนสัญญากลายๆ ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องได้เจอกันอีก เราจะพูดง่ายๆ แบบนี้

ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเจอกันอีกทีเมื่อไร จะบอกให้ชัดๆ ไปเลยก็ย่อมทำได้โดยใส่วันหรือเวลาที่คาดว่าจะได้เจอกันอีกพ่วงท้ายได้เลย

เช่น

See you + on + วันในสัปดาห์

See you on Friday.

(ซี ยู ออน ไฟร’เด)

เจอกันวันศุกร์นะ

See you on Wednesday.

(ซี ยู ออน เวนซ’เด)

เจอกันวันพุธนะ

แต่ถ้าจะพูดว่า เจอกันวัน… ในสัปดาห์หน้าจะใช้คำว่า next แทน on

See you + next + วันในสัปดาห์

See you next Saturday.

(ซี ยู เนคซฺทฺ แซท’เทอร์เด)

เจอกันเสาร์หน้า

See you next week.

(ซี ยู เนคซฺทฺ วีค)

เจอกันอาทิตย์หน้า

ให้คะแนนบทความ
Sending
User Review
3 (2 votes)

About the author

Sine