ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์การก Case Grammar

Written by Sine

คำนามหรือคำสรรพนามใดก็ตามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของกริยาในประโยค เรียกว่าอยู่ในกรรตุการก (Nominative Case) และที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยา ในประโยคเรียกว่า อยู่ในกรรมการก (Accusative Case) คำนามหรือคำสรรพนามที่ตามหลังบุพบทก็ให้เรียกว่าอยู่ในกรรมการกด้วย เช่น

The boy is in the room. เด็กชายอยู่ในห้อง

(คำว่า boy อยู่ในกรรตุการก เพราะเป็นประธานของกริยา is ส่วน room อยู่ในกรรมการก เพราะอยู่หลังบุพบท in)

We walk in the garden. เราเดินในสวน

(We อยู่ในกรรตุการก คำว่า garden อยู่ในกรรมการก)

I kill a snake. ฉันฆ่างูตัวหนึ่ง

(I อยู่ในกรรตุการก คำว่า snake อยู่ในกรรมการก เพราะเป็นกรรมของกริยา kill)

สรรพนามกับการกจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นประธานของกริยาในประโยคหรือเป็นกรรมของกริยา หรือบุพบท และต้องแปลงรูปไปดังนี้

Iเปลี่ยนเป็นme
Weเปลี่ยนเป็น us
He เปลี่ยนเป็น him
She เปลี่ยนเป็น her
Theyเปลี่ยนเป็น them

ส่วน It กับ You ไม่ต้องแปลงรูปทำหน้าที่เป้นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยค

I like you.ฉันชอบคุณ
You love him.ฉันรักเขา
We kick it.พวกเราเตะมัน
They miss her.พวกเขาคิดถึงเธอ
He kick me.เขาเตะฉัน
She look them.เธอมองพวกเขา
It kiss us.มันจุ๊บเรา

About the author

Sine