บทสนทนาภาษาอังกฤษ

‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่คำคำเดียวกัน

Written by Sine

‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่คำคำเดียวกัน

แบบแผนโดยทั่วไปของการกล่าวคำทักทายที่ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ไม่ใช่คำคำเดียวกัน จะมีดังต่อไปนี้
คำทักทาย: Hi! How are you?
คำกล่าวตอบ: I’m fine, thanks.

    Great: Hi! How are you?
Preem: I’m fine, and you?
Great: Very well, thanks.

การใช้ ‘คำทักทาย’ และ ‘คำกล่าวตอบ’ ดังตัวอย่างข้างต้น มักใช้กับการกล่าวคำทักทาย ในหมู่คนที่รู้จักกันแล้ว หรือในหมู่เพื่อนสนิท เมื่อพบหน้ากันเป็นครั้งแรกของวัน ซึ่งแต่ละคนมีเวลาพอที่จะพูดกันยาวๆด้วยประโยคตัวอย่างข้างต้นได้ และโดยมารยาททางสังคมแล้ว ‘คำกล่าวตอบ’ ของเราจะต้องมีความ หมายในเชิงบวกเสมอ เช่น I’m good. หรือ Very well. เป็นต้น

ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวตอบด้วยความหมายในเชิงลบ เช่น Not fine, Not good, Not very well ฯลฯ เพราะจะเป็นการเสียมารยาท ยกเว้นการใช้กับเพื่อนที่สนิทกันจริงๆเท่านั้น

ความหมายของ How are you?

How are you? มีความหมายว่า คุณสบายดีรึ? อันเป็นคำถามสำหรับไต่ถามสารทุกข์สุกดิบตามธรรมเนียมฝรั่ง ขณะเดียวกันก็ใช้เป็นคำสำหรับกล่าวทักทายกันด้วย คำถามสำหรับไต่ถามสารทุกข์สุกดิบอื่นๆ ที่ใช้เป็นคำสำหรับกล่าวทักทายกัน นอกเหนือ จาก How are you? ก็ได้แก่
–How are you doing-คุณสบายดีรึ?

    –How are things going-สุขสบายดีรึ?

เวลาเรากล่าวตอบคำทักทายเหล่านี้ก็จะใช้ว่า I’m fine/good. หรือ Very well. ฯลฯ ดังนี้

Pope: Hi! How are you doing?
Mew: I’m fine, and you?
Pope: Very well, thanks.

    Bomb: Hi! How are things going?
Taew: Fine/Good/Great/Very well, thanks.

Businessmen shaking hands

ขอให้สังเกตว่าคำทักทายนี้ จะขึ้นต้นด้วยคำว่า How เสมอ ดังนั้น ถ้าเราได้ยินเพื่อนชาวต่างชาติกล่าวกับเราเป็นครั้งแรกของวัน ด้วยคำที่ขึ้นต้นประโยคว่า  How แล้วละก็ ก็ให้แน่ใจได้เลยว่า นั่นเป็นคำทักทาย ฉะนั้น จงกล่าวตอบไปว่า I’m fine/good. หรือ Fine/Good/Great/Very well. ได้ทันที

About the author

Sine