คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ

15 คำที่ใช้ต้นประโยคที่เจอบ่อย

Written by Rhoda

Speaking of which,..

พูดถึงเรื่องนั้นเเล้ว…

Don’t take it personally, but…

อย่าถือสาอะไรนะ แต่ว่า…

No offense, but…

ไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่ว่า…

By the way,…

ว่าแต่ว่า (ใช้เมื่อยกอีกประเด็นมาพูดแทรก)

For your information,

แจ้งเพื่อทราบ/เผื่อคุณจะอยากรู้

As far as I’m concerned,…

ตามความเห็นของฉัน…

So far,…

จนถึงตอนนี้/จนถึงป่านนี้

As far as I know,…

เท่าที่ฉันรู้…

Actually,/As a matter of fact,…

อันที่จริง…/ที่จริงแล้ว…

The thing is…

ประเด็นคือ…

Unfortunately,…

โชคไม่ดีที่…

Fortunately,/ Luckily,…

โชคดีที่…

With all due respect,…

ด้วยความเค่ารพ…

If I’m not mistaken,…

ถ้าฉันจำไม่ผิด…

I hate to say this, but…

ฉันไม่อยากจะพูดเลย แต่…

About the author

Rhoda