บทสนทนาภาษาอังกฤษ

3 ประโยคปฎิเสธง่ายๆ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

I don’t feel like + v.ing.

เช่น .   I don’t feel like going to bed.

           ฉันไม่รู้สึกอยากนอนเลย

           I don’t feel like going to the beach

           ฉันไม่รู้สึกอยากไปทะเลซักเท่าไหร่

 

I’m not in the mood for ( something ).

เช่น .   I’m not in the mood for lunch.

           ฉันไม่มีอารมณ์จะทานอาหารเที่ยงเลย

 

I’m not in the mood to ( do something ).

เช่น .    I’m not in the mood to talk to anyone.

             ฉันไม่มีอารมณ์จะคุยกับใครทั้งนั้น

             I’m to tired to go out tonight.

             ฉันเหนื่อยเกินกว่าจะออกไปไหนคืนนี้

About the author

Rhoda