บทสนทนาภาษาอังกฤษ

4 ประโยคขึ้นต้นคำถามที่ใช้บ่อยที่สุด

Written by Rhoda

Do you know…..?

คุณรู้ไหมว่า…..

เช่น  Do you know where the toilet is?

คุณรู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ไหน

Could you tell me…..? 

คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่า…..

เช่น  Could you tell me what time it is?

คุณช่วยบอกฉันได้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว

Could anyone tell me…..? 

ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่า….

Could anyone tell me what it means?

ใครก็ได้ช่วยบอกฉันทีว่ามันหมายความว่าอะไร

Do you have any idea…..?

คุณพอจะทราบบ้างไหมว่า…..

Do you have any idea where he lives?

คุณพอจะทราบบ้างไหมว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหน

About the author

Rhoda