คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

5 คำแสลงอเมริกัน

Written by Rhoda

1. Break a leg. 

หมายความว่า ขอให้โชคดี

 

2. Stuck between a rock and a hard place. 

หมายความว่า ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ดีทั้งสองอย่าง

 

3. Did you grow up on a farm?

ความหมายประมาณว่า โตมาจากไหนเนี่ย

 

4. Spill the beans.

หมายความว่า พูดความจริง

 

5. It’s all Greek to me.

ความหมายว่า “ ฉันไม่เข้าใจ ” 

About the author

Rhoda