บทสนทนาภาษาอังกฤษ

7 วิธีพูดปฏิเสธที่ไม่ใช้คำว่า No

Written by Rhoda

I wish I could, but I have to……

Ex. I with I could, but I have to…..

ฉันก็อยากนะ แต่ฉันมีงานต้องทำคืนนี้

Unfortunately,…..

Ex. Unfortunately, we have to cancel the meeting tomorrow.

โชคไม่ดีที่เราต้องยกเลิกการประชุมในวันพรุ่งนี้

I’m afraid I can’t……

Ex. I’m afraid I can’t do that.

ฉันเกรงว่าฉันคงทำมันไม่ได้

I’d love to, but….

ฉันก็อยากอยู่นะ แต่….

Sounds great, but……

ฟังดูน่าสนใจนะ แต่….

Thanks for thinking of me, but…..

ขอบใจที่คิดถึงกันนะ แต่…..

Maybe next time.

ครั้งหน้าละกันนะ /ไว้โอกาสหน้าแล้วกัน

About the author

Rhoda