ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

a few, a little, few, little มันต่างกันอย่างไร

Written by Sine

ทั้ง 4 คำนี้ a few, a little, few, little ใช้วางหน้าคำนาม เพื่อบอกว่า มีอยู่บ้าง มีอยู่นิดหน่อย ทั้ง 4 คำนี้ใช้กับประโยชคบอกเล่าเท่านั้น ไม่ใช้กับประโยคปฎิเสธ หรือ คำถาม

ความแตกต่างของกลุ่มที่มี a นำหน้า กับ กลุ่มที่ไม่มี a ความหมายคือ ถ้ามี a แสดงว่า มีน้อยแต่มีอยู่บ้าง พอมองเห็น เป็นความหมายเชิงบวก แต่ถ้ากลุ่มไม่มี a แสดงว่า มี แต่น้อยมาก มองแทบไม่เห็น เป็นความหมายเชิงลบ

ใช้ในประโยคบอกเล่าเท่านั้น

About the author

Sine