ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Abstract Noun นามที่บ่งบอกสิ่งที่ไม่มีตัวตน

Written by Sine

Abstract Noun คำนามอีกชนิดหนึ่งที่บ่งบอกสิ่งที่ไม่มีตัวตน เช่น ความรัก ความอ้วน ฯลฯ น่าสังเกตว่า คำส่วนมาก มาจากคำกริยา ที่มี to (infinitive) นำหน้า หรือมี -ing (Gerund) หรือ คำคุณศัพท์ ต่อท้าย ซึ่งคำจำพวกนี้โดยมาจะไม่ใช้เป้น พหูพจน์

Infinitive คือคำกริยาที่มีบุพบท to นำหน้า กริยาทุกตัวอาจจะทำเป็นอย่างนั้นได้ เช่น to go, to come เป็นต้น
วิธีใช้ก็มีดังนี้ คือ
1. สำหรับเติมหลังกริยาช่วย ส่วนมาก ตัด to ออกเสียก่อน

2. ใช้เหมือนคำนาม คือให้เป็นประธาน กรรม หรือ Complement ก็ได้ เช่น

เป็นประธาน
To exercise is good for us.
การออกกำลังกายเป็นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรา

เป็นกรรมของกริยา
I like to study.
ฉันชอบเรียนหนังสือ

เป็น complement ของ Verb to be
to read is to rest.
การอ่านหนังสือคือการพักผ่อน

3. ใช้เหมือนกริยาวิเศษณ์ขยายกริยา คุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์ เช่น

ขยายกริยา
she does to study.
เธอไปเรียน

ขยายกริยาวิเศษณ์
They run too slow to fall down.
พวกเขาวิ่งช้าเกินกว่าจะล้มลงได้

4. ใช้เหมือนคุณศัพท์ประกอบคำนาม

This is a room to sell.
นี่คือห้องสำหรับขาย

That is TV show to watch.
นั่นคือรายการโทรทัศน์ที่ควรดู

About the author

Sine