ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

adjectives บอกจำนวน (แน่นอน)

Written by Sine

adjectives ในกลุ่มนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นการบอกจำนวนที่แน่นอนพูกง่ายๆ ก็คือ ตัวเลขทั้งจำนวนนับและลำดับนั่นเอง แต่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า ตัวเลขและลำดับที่เราใช้กันนั้นเป็น adjectives ในกลุ่มที่มีชื่อเรียกว่า numeral adjectives

จำนวนนับ

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 -ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen

20 – twenty

21 – twenty-one

22 – twenty-two

23 – twenty-three

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

60 – sixty

70 – seventy

80 – eighty

90 – ninety

100 – one-hundred

 

เช่น

There are three apples and two bananas on the table.

มีแอปเปิล 3 ลูก และ กล้วย 2 ลูกบนโต๊ะ

Tony wants to buy two cars.

โทนี่ต้องการจะซื้อรถ 2 คัน

There is one student left in the classroom.

มีนักเรียนเหลืออยู่หนึ่งคนในห้องเรียน

ลำดับ

1 – first

2 – second

3 – third

4 – fourth

5 – fifth

6 – sixth

7 – seventh

8 – eighth

9 – ninth

10 – tenth

11 – eleventh

12 – twelveth

13 – thirteenth

14 – fourteenth

15 – fifteenth

16 – sixteenth

17 – seventeenth

18 – eighteenth

19 – nineteenth

20 – twentieth

สำหรับลำดับ เวลาใช้งานในประโยคจะต้องใส่ the นำหน้าเสมอ

เช่น

Billy is the first boy to be rewarded.

บิลลี่เป็นเด็กผู้ชายลำดับแรกที่ได้รับรางวัล

I am the third child of my family.

ฉันเป็นลูกคนที่สามของครอบครัว

Kate won the second prize at the company’s lucky draw.

เคทได้รางวััลที่สองในการจับฉลากของบริษัท

 

About the author

Sine