ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

adjectives บอกลักษณะ

Written by Sine

adjectives กลุ่มที่จะได้ใช้งานกันบ่อยที่สุด เชื่อว่าคงหนีไม่พ้น descriptive adjectives หรือ คำคุณศัพท์บ่งบอกลักษณะ คุณภาพ คุณสมบัติ เช่น ขนาด สี รูปร่าง นิสัย ความรู้สึก ฯลฯ

descriptive adjectives เป็น descriptive ที่ใช้บรรยายว่าคำนามนั้น อ้วน ผอม สูงต่ำ ดำขาว ยาวสั้น แก่หนุ่ม สวยหล่อ สีอะไร เก่งไม่เก่ง รู้สึกอย่างไร ฯลฯ

เช่น

 

About the author

Sine