ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Adverbs of Frequency คำศัพท์ไหนแสดงความถี่เท่าไหร่กันนะ

Written by Rhoda

Adverbs of Frequency คือ กริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ ความบ่อย ความซ้ำๆเราจะนำมาช่วยในการบ่งบอกถึงความบ่อยหรือความถี่ ของเหตุการณ์ต่างๆ

เช่น Ann Is always late. = แอนมาสายเสมอๆ คือ แอนมาสายตล๊อดด
>> มาดูกันเลยว่าคำศัพท์ไหน แสดงความถี่เท่าไหร่กันนะ <<

About the author

Rhoda