Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Articles คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

/
/
/
287 Views

ในภาษาอังกฤษเวลาจะพูดถึงคำนาม เช่น dog, girl, school, book park บางครั้งเราต้องใส่คำนำหน้าคำนามด้วย คำที่มานำหน้าคำนามในภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า articles ซึ่งมีอยู่ด้ววยกัน 3 ตัว คือ a, an, the

คำถามคือ ทำไมต้องใส่ articles หน้าคำนาม นั่นก็เพราะ เพื่อเป้นการบอกว่า คำนามนั้น มีความเฉพาะเจาะจงหรือไม่

ถ้าเป้นคำนามนับได้เอกพขน์คือ มีหนุ่มสิ่ง หนึ่งตัว หรือ หนึ่งคน และไม่เฉพาะเจาะจง จะใช้ a หรือ and ส่วน the จะใช้เพื่อให้ความหมายเฉพาะเจาะจงและจะใช้กับคำนามชนิดใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นนับได้ นับไมไ่ด้ นามเอกพจน์ หรือ นามพหูพจน์ เพื่อให้เห็นภาพ มาลองดูความแตกต่างกัน

 

ตัวอย่างที่ 1 : 2 คนคุยกันว่ากำลังจะไปร้านกาแฟ

I am going to a coffee shop.

ใช้ a นำหน้า coffee shop ไม่เฉพาะเจาะจงแสดงว่า ยังไม่ได้เลือกว่าจะไปร้านไหน ร้านไหนก็ได้

I am going to the coffee shop.

ใช้ the นำหน้า coffee shop อย่างนี้เฉพาะเจาะจง แสดงว่า ผู้พูดกับผู้ฟังรู้กันว่าร้านไหน

ตัวอย่างที่ 2 : 2 คนคุยกันเรื่องจะไปซื้อคอมพิวเตอร์

I’m going to buy a computer.

ใช้ a นำหน้า computer แสดงว่า ยังไม่ได้เล็งว่า รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ไปดูก่อน ไม่มีในใจ

I’m going to buy the computer.

ใช้ the นำหน้า computer แสดงว่า รู้กันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังว่า รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร เล็งไว้แล้ว

This div height required for enabling the sticky sidebar
%d bloggers like this: