Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Author: Sine

img
ประโยคความรวม Compound Sentence หมายถึงประโยคชั้นเดียวหรือ Main Clause  ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปที่นำมารวมกันขึ้นโดยใช้สันธาน conjunction เป็นตัวเชื่อม ประโยค 2 ชั้นจึงสามารถแยกออกเป็นประโยคชั้นเดียวมากกว่า 1 ประโยคได้เสมอ ดังนั้นประโยคความรวมจะต้องมี 1 ประธานเกิน 1 ตัว 2 กริยาเกิน 1 ตัว หรือ 3 กรรม เกิน 1 ตัว เช่น ประธานเกิน 1 ตัว  John and Mary are my children.จอร์นและแมรี่เป็นลูกของฉัน แยกเป็นประโยคชั้นเดียวได้ 2 ประโยค เพราะมีประธาน 2 ตัวคือ  John is my child.จอร์นเป็นลูกของฉัน  Mary is my child.แมรี่เป็นลูกของฉัน […]
img
บางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องถามสารทุกข์สุขดิบของคนที่อยู่ข้างกายเราบ้าง เช่นเดียวกับเมื่อเราได้เจอใครคนนึง ไม่ว่าเราจะเจอคนคนนี้บ่อยหรือไม่แต่ถ้าในสภาพของเขาวันนั้น ดูท่าทางจะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ การแสดงเจตนาว่าเรารู้สึกเป็นห่วงเขาก็สามารถทำได้ แน่นอนว่าประโยคที่แสดงความเป็นห่วงสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ซึ่งหลายคนก็มักจะใช้คำถามที่แสดงถึงความเป็นห่วงได้แบบตรงๆไปเลยว่า “ไม่สบายหรือ” Are you sick? อาร์ ยู ซิคเธอไม่สบายหรือเปล่า หรืออาจจะทักว่า เธอดูไม่ค่อยสบายเลยนะ You don’t look well.ยู โดนทฺ ลุค เวลเธอดูไม่ค่อยสบายเลย  You look pale.ยู ลุค เพลเธอดูหน้าซีดนะ  หรือจะถามว่า “เป็นอะไรไป” ก็ได้เหมือนกัน  What is the matter?วอท อิส เธอะ แมท’เทอร์เธอเป็นอะไรหรือเปล่า    What happened?วอท แฮพ’เพินดฺเป็นอะไรไป? (เกิดอะไรขึ้น?)
img
กริยาช่วย ในกาลอดีต อย่างที่เราบอกกันไปว่าในการสร้างประโยคของแต่ละ Tense นั้น อาจจะต้องมีการใช้กริยาช่วย เช่นเดียวกับการทำเป็นอดีตกาลและการเป็นอนาคตกาล ของเหล่าบรรดา กริยาช่วยต่างๆ เรามาดูกันว่ากริยาช่วยที่เราพูดถึงในวันนี้จะสามารถแปลงเป็นอดีตกาลหรืออนาคตการได้อย่างไรบ้าง  ในการทำเป็นอดีตกาล เราจะต้องแปลงกริยาช่วยเหล่านี้เสียก่อน ดังนี้  can เป็น  could may เป็น might shall เป็น should will เป็น would have to/ has to เป็น had to ส่วน could กับ must ไม่ต้องแปลงรูป  He could run.เขาวิ่งได้ We must go.เราต้องไป  ประโยคที่มีกริยาพวกนี้อยู่จะต้องใช้ควบคู่ไปกับประโยคในอดีตกาลจึงจะถูกต้อง สำหรับการแปลงเป็นกาลอื่นก็ไม่ยากคือ  แปลงเป็นพวก Continuous ก็ใช้ be ตามหลัง แล้วเติม Present Paticiple เช่น He […]
img
อารมณ์ความรู้สึกของคนเรานั้นมีอยู่มากมายหลากหลาย อะไรวันนี้เราอยากจะมาพูดถึงอีกหนึ่งคำในภาษาไทยที่เราจะมักใช้แสดงถึง ความสงสาร เรามีต่อทุกสิ่งบนโลกใบนี้ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นเรามักจะใช้คำว่า feel bad กับ  feel sorry ในรูปประโยคต่อไปนี้ I feel sorry for +  คนที่เราสงสาร.ไอ ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ …ฉันสงสาร… I feel bad for +  คนที่เราสงสาร.ไอ ฟีล แบด ฟอร์ …ฉันสงสาร… I feel  sorry for Frank.ไอ ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ แฟรงค์ฉันสงสารแฟรงก์  She feels sorry for me.ชี ฟีล ซอ’รี่ ฟอร์ มีเธอสงสารฉัน I feel bad for Tony.ไอ ฟีล […]
1 2 31
This div height required for enabling the sticky sidebar