Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Author: Sine

img
Serve กับ Deserve สมน้ำหน้า กับ สมควรแล้ว  ในบางครั้งเวลาที่เราเจอใครก็ตามหรือคนที่เรารักประสบกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โดยแน่นอนว่า บางครั้งก็อาจจะเป็นในกรณีที่เราเตือนแล้ว บอกให้เขาฟังแล้ว แต่เขาก็ยังเลือกที่จะปฏิบัติตามที่เขาจะทำซึ่งมันอาจจะส่งผลร้ายกลับมา หรือเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับคนที่เราไม่ชอบเราก็อาจจะใช้คำว่า สมน้ำหน้า ซึ่งมักจะเกิดกับกรณีที่เราบอกแล้วเตือนแล้วแต่เขาไม่ฟัง การใช้คำนี้ก็ดูจะเป็นคำที่เหมาะสมที่สุด อีกในกรณีหนึ่งที่เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งทำสิ่งที่มันจะเกิดผลดีกับคนคนนั้น แน่นอนว่าเราจะใช้คำว่าสมควรแล้ว  ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นจะใช้คำว่า Serve กับ Deserve เพื่อบอกว่ามันสมควรแล้วที่เขาหรือเธอต้องเจอเรื่องแบบนั้น โดย 2 คำนี้ จะใช้ในรูปแบบประโยคที่ต่างกัน แต่ก็มีความหมายแบบเดียวกันเป๊ะ serve It serve + คน + rightสมน้ำหน้า… แล้ว It serve you right.อิท เซิร์ฟวซ ยู ไรทฺสมน้ำหน้าเธอแล้ว It serve + คน + right if + เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ประโยค)ก็สมแล้วที่… จะ… It serves  […]
img
อย่างที่เราอธิบายกันไป Tense คือรูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำในภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษ มี 12 Tense ด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ 3 หมวด คือ  ปัจจุบันกาล  Present Tense อนาคตกาล  Future Tense อดีตกาล  Past Tense ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึง ทั้ง ปัจจุบันกาล  Present tense, อนาคตกาล Future Tense, และ อดีตกาล  Past Tense ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการพูดถึง simple tense  Continuous Tense Perfect Tense และในวันนี้จะเป็นรูปแบบของ Perfect Continuous Present Perfect Continuous Tense (S + have, has + been + […]
img
นอกจากความรู้สึกเบื่อ/เซ็ง เครียด/กังวล แน่นอนว่ายังมีอีกหนึ่งความรู้สึกที่นำไปสู่ความเครียดหรือทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะทำอะไรเลยนั่นก็คือความรู้สึก ท้อแท้ สิ้นหวัง แน่นอนว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้สึกเช่นนี้ ในยามที่เราทำอะไรบางอย่างเป็นเวลานานๆแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จเสียที อาการแบบนี้ก็มักจะเกิดขึ้นได้เสมอ แน่นอนว่าในภาษาอังกฤษนั้นก็มีคำที่ใช้ สำหรับความรู้สึกท้อแท้เช่นกัน I’m discouraged from + เรื่องที่ทำให้ท้อ [คำนาม/กริยาเติม ing]ฉันท้อกับการ… I’m hopeless at + เรื่องที่ทำให้สิ้นหวัง (คำนาม)ฉันท้อกลับ… I’m too hopeless to + การกระทำที่ทำให้รู้สึกสิ้นหวัง (คำกริยา)ฉันหมดอาลัยตายอยากที่…   I’m discouraged from finding a job.ไอมฺ ดิสเคอ’ริจดฺ ฟรอม ไฟดิง อะ จอบฉันรู้สึกท้อกับการหางาน I’m discouraged from this selfish husband.ไอมฺ ดิสเคอ’ริจดฺ ฟรอม ธิส เซล’ฟิช ฮัซ’เบินดฺฉันท้อกับสามีที่เห็นแก่ตัวคนนี้  I’m hopeless […]
img
Tense คือรูปของคำกริยาที่บอกเวลาของการกระทำในภาษาอังกฤษ การกระทำที่เกิดขึ้นในเวลาที่แตกต่างกันจะใช้รูปของคำกริยาที่แตกต่างกัน ในภาษาอังกฤษ มี 12 Tense ด้วยกัน โดยจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ได้ 3 หมวด คือ  1 ปัจจุบันกาล  Present Tense2 อนาคตกาล  Future Tense3  อดีตกาล  Past Tense ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึง ทั้ง ปัจจุบันกาล  Present tense, อนาคตกาล Future Tense, และ อดีตกาล  Past Tense ในรูปแบบของ Simple 1  Present simple tense (S + V.1)หมายถึงการปัจจุบันหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ บ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ เกิดขึ้นจริงในโลกใบนี้ เช่น พระอาทิตย์ขึ้น เวลาสร้างประโยคเราต้องเอา Infinitive ตัด to ออก แล้วเติมเข้าข้างหลังประธาน จะเติม -s […]
1 2 30
This div height required for enabling the sticky sidebar