Learning 4 Live

ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง แบบง่ายๆ

Author: Sine

img
วิธีการตอบรับการขอโทษนั้นเรามั่นใจว่ามีหลากหลายรูปแบบใดแบบหนึ่งที่เรามักจะได้ยินคนไทยพูดกันโดยเสมอ นอกจากคำว่าไม่เป็นไรแล้ว นั่นก็คือคำว่า ช่างมันเถอะ ซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นก็มีคำว่าช่างมันเถอะอยู่เหมือนกัน ซึ่งก็สามารถพูดได้ดังนี้ Forget about it ฟอร์เก็ท’ อะเบาทฺ’ อิท Forget it ฟอร์เก็ท’ อิท I dropped your book in water. I’m sorry.ไอ ดรอพทฺ ยัวร์ บุค อิน วอ’เทอร์ ไอมฺ ซอ’รี่ ฉันทำหนังสือของคนตกน้ำขอโทษนะ I’ll dry it. Don’t worry.ไอล์ ไดร อิท โดนทฺ เวอร์รีฉันจะเป่าให้แห้งไม่ต้องห่วง It’s okay. Forget about it.อิทซฺ โอ’เค ฟอร์เกท’ อะเบาทฺ’ อิทไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะ Your boyfriend misunderstood us.ยัวร์ บอยเฟรนดฺ’ มิสอันเดอร์สทูด’ อัสแฟนคุณเข้าใจเราผิดแล้ว I’m so […]
img
Quantitative Adjective คือคำคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณ สำหรับประกอบคำนามหรือเป็น Complement ตามหลัง verb to be  มีไม่กี่คำดังนี้ mach มาก whole ทั้งหมด little น้อย no ไม่มีเลย some บ้าง any บ้าง คำพูดนี้ต้องใช้ประกอบคำที่เป็น Material Noun ซึ่งบ่งบอกถึงสิ่งที่มีปริมาณ และนับไม่ได้ much water  น้ำมากlittle water  น้ำน้อยwhole day  ตลอดวันหมายเหตุ วันในที่นี้ไม่ถือว่านับเป็นวันวันไปแต่หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่เช้าจนค่ำI have some money.  ฉันมีเงินอยู่บ้างHe has not any money.  เขาไม่มีเงินเลยHave you any bread?  คุณมีขนมปังบ้างไหมHave you not any bread? คุณไม่มีขนมปังบ้างเลยหรือI have no […]
img
ในภาษาอังกฤษนั้นมีคำขอโทษต่างๆมากมายที่เราได้อ่านผันผ่านและเจอกันมาเยอะ แปลคำว่าขอโทษในภาษาอังกฤษที่เรามักจะใช้กันว่า Sorry นั้น บางทีมันก็อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับทุกกรณี ยกตัวอย่างเช่นกรณีขอรบกวนคนอื่น เช่น ขอรบกวนถามทางหน่อย ซึ่งใช้ในการขอทาน หรือขอขัดจังหวะเหมือนภาษาไทยที่เราจะพูดประมาญว่า ขอโทษนะคะ ห้องน้ำไปทางไหน, ขอโทษนะคะ ขอทางหน่อยค่ะ ขอโทษนะครับSorry.ซอ’รี I’m beg your pardon.ไอ เบก ยัวร์ พาร์’เดิน Excuse me.อิคซฺคิวซ’ มี Sorry, I don’t know what you are talking about?ซอ’รี ไอ โดนทฺ โน วอท ยู อาร์ ทอร์ค’คิง อะเบาทฺ’โทษทีนะ ฉันไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องอะไร Sorry for disturbing you.ซอ’รี่ ฟอร์ ดิสเทิร์บ’บิง ยูขอโทษที่รบกวน I beg your pardon. ไอ […]
img
การเรียนรู้คำเชื่อมไว้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสามารถทำให้เดาความหมายของคำศัพท์ได้ หากเราไม่รู้ว่าคำศัพท์ทั้งหมดของบทความนั้นเวลาแปลแล้วจะออกมาเป็นลักษณะรูปแบบใด ดังนั้นเวลาแปลให้เราสังเกตคำที่เราไม่รู้ความหมายว่าถูกเชื่อมโยงกับอะไร ซึ่งคำเชื่อมนั้นก็สามารถบอกได้ว่า คำศัพท์ที่เราติดขัดมีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้าม มีความหมายในแง่ดีเหมือนกันหมดหรือไม่เช่น Sammy is generous and pretty. สมมุติว่าเราไม่รู้ความหมายของคำว่า generous แต่รู้ความหมายของคำว่า pretty หากสังเกตให้ดีคำเชื่อมที่อยู่ในประโยคนั้นคือ and เป็นคำเชื่อมที่เชื่อมคำที่มีความหมายเดียวกัน หรือไม่ก็เชื่อมคำที่มีความหมายในแง่ดีเหมือนกัน ดังนั้นในประโยคข้างต้น pretty ก็คือน่ารักและแน่นอนว่า generous ก็ต้องมีความหมายในแง่ดีเหมือนกัน น่ารัก ใจดี Sammy is pretty but unwise. สมมติว่ารู้ความหมายคำว่า pretty แต่ไม่รู้ความหมายคำว่า unwise ให้สังเกตคำเชื่อมเหมือนกันว่า เชื่อมด้วยอะไร หากเชื่อมด้วย but แล้วลองแปล “แซมมี่น่ารักแต่… แน่นอนว่าโดยนัยของความหมาย unwise ก็คือคำที่มีความหมายในแง่ที่ไม่ดี การเดาคำศัพท์จากคำเชื่อมก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันในการแปลเพราะนอกจากจะทำให้เข้าใจความหมายโดยรวมได้ง่ายแล้ว ยังสามารถทำให้แปลได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย
1 2 29
This div height required for enabling the sticky sidebar