คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Bear แปลว่าอะไรได้บ้างนะ

Written by Rhoda
bear = หมี
bearing = ลูกปืน
bear = อดทน 
bear = ถูกเรียก
bear = ให้กำเนิด
bear = have
bear = carry, transport, convey = ถือ, ขนส่ง
bear = hold = ทนต่อน้ำหนักของบางสิ่ง
bear = รับรู้, ละรึกได้
bear  =  รับผิดชอบอะไรบางอย่าง
bear fruit = ให้ผลลัพทธ์ที่ดี
bear witness to something = แสดงให้เห็นถึงบางสิ่งที่มีอยู่จริง
bear with me = wait for me (สุภาพกว่า) = อดทนกับฉันหน่อยนะ
bear right/left = turn right/left
bear down on = เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปหาบางคนหรือบางสิ่ง
bear something out = แสดงบางอย่างเป็นว่าเป็นจริง
bear up = ผ่านพ้นสิ่งที่ยากลำบาก
bear   =   ผู้เก็งกำไรหุ้น
bear   =   คนอารมณ์ร้าย
bear  =   มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, บ่ายหน้า
bear =  ประพฤติตัว, ปฏิบัติตัว
bear  =   พยุง, ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
bear  =   ส่งผ่าน(ความคิด)
bear   =   รับผิดชอบ

About the author

Rhoda