บทสนทนาภาษาอังกฤษ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

Can’t +… ที่เจอบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวัน

Written by Rhoda

Can’t help(+V.ing)  :   อดไม่ได้, ห้ามใจไม่ไหว

Ex. I can’t help laughing.

ฉันอดที่จะหัวเราะไม่ได้

Ex. I can’t help falling in love with you.

ฉันห้ามใจไม่ไหวที่จะตกหลุมรักเธอ

Can’t stop   :   หยุดไม่ได้

Ex. I can’t stop eating at night.

ฉันหยุดกินตอนดึกไม่ได้

Ex. I can’t stop thinking about him.

ฉันหยุดคิดถึงเขาไม่ได้

Can’t stand   :   ทนไม่ไหวมทนไม่ได้

Ex. I can’t stand you anymore.

ฉันทนเธอไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว

Ex. I can’t stand working with him.

ฉันทนทำงานกับเขาไม่ไหวแล้ว

Can’t bear   :   ทนไม่ไหว,ทนไม่ได้

Ex. I can’t bear thinking about it.

ฉันทนไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องนี้

Ex. I can’t bear the pain.

ฉันทนความเจ็บปวดไม่ไหว

Can’t wait(+to/for)   :   รอแทบไม่ไหว

Ex. I can’t wait to see you.

ฉันรอที่จะเจอคุณแทบไม่ไหวแล้ว

Ex. I can’t wait for my vacation.

ฉันรอวันหยุดของฉันแทบไม่ไหวแล้ว

About the author

Rhoda